Zlatý středník je renomovaná profesní soutěž hodnotící firemní periodické i neperiodické tiskoviny určené k reprezentaci společnosti, prezentaci výrobků a služeb vůči zákazníkům, obchodním partnerům nebo zaměstnancům. Publikace, tištěné i elektronické, hodnotí porota složená z předních českých profesionálů z oboru komunikace.

Již brzy začneme plánovat 18. ročník soutěže, který se bude spouštět v listopadu 2019. Podrobnosti i přihlášky najdete na www.zlatystrednik.cz.

V této kategorii momentálně neprobíhá žádná událost.