Zlatý středník je československá profesní soutěž hodnotící firemní interní a externí média a nejlepší komunikační projekty vznikající jak v České republice, tak na Slovensku. Odborná porota posuzuje přihlášené práce i napříč oborovými sektory a porovnává ty nejzajímavější osobnosti a PR agentury. Soutěž vznikla v roce 2002 a jejím vyhlašovatelem je každoročně oborová organizace PR Klub.

Zahájili jsme přihlašování do 19. ročníku Zlatého středníku. Zavádíme nové ocenění Grand Prix Nejlepší covid projekt, kategorii ‚Společenská odpovědnost a udržitelnost‘ a rozšíření o public affairs. Přihlášky můžete podávat do 31. března 2021 zde.
Slavnostní předávání cen se uskuteční v září 2021.

V této kategorii momentálně neprobíhá žádná událost.