Řádné členství lze pořídit za 3 000 Kč. V rámci tohoto členství získáte slevy na vzdělávací akce nebo vstupy zdarma na networkingy a nově i diskuzní kluby. Novinkou je podpora rodičů na mateřské a rodičovské dovolené nebo pomoc všem, kteří se ocitli v nenadálé finanční situaci. Také můžete využívat našeho webu i k promování svých nabídek práce. V neposlední řadě od nás dostáváte slevu ze vstupenky na galavečer soutěže Zlatý středník a ceny Mluvčí roku. 

Rozšířené členství stojí 6 000 Kč ročně. Navíc, nad rámec řádného členství, obsahuje veškeré vstupy zdarma na naše vzdělávací akce po celý rok, záznamy ze všech akcí a přístup k záznamům našich bezplatných akcí v minulosti. Studenti mohou čerpat 50% slevy na členství řádné i rozšířené.

V rámci institucionálního členství můžete chodit na akce až ve třech lidech zdarma celý rok. Dvě místa jsou variabilní, můžete tedy na akce zvát i své kolegy, pouze však ze své společnosti.
Tento typ členství zajišťuje přístup k záznamům všech akcí včetně bezplatných akcí v minulosti. V prvním roce od nás získáváte slevu na toto členství ve výši 3 000 Kč a stojí 12 000 Kč, od druhého roku již přijde na 15 000 Kč ročně. Protože nám záleží na práci neziskového sektoru, mohou příslušné organizace požádat o 50% slevu na institucionální členství. 

Členství v PR Klubu znamená patřit do skupiny expertů na komunikaci a dbát o její vysoké standardy. Proto členové PR Klubu svou přihláškou stvrzují, že se rozhodli ve své komunikaci řídit etickými pravidly oboru, konkrétně dodržováním etického kodexu IPRA.

 

 

 

Vyplnit přihlášku