Funkční období Výkonného výboru je dvouleté. Z důvodu zachování informační a pracovní kontinuity je každý rok Shromážděním členů volena jen část tohoto řídícího orgánu. V čele Výkonného výboru stojí jeho předseda či předsedkyně, kterého/kterou si volí členové Výkonného výboru mezi sebou.

Výkonný výbor

Pavel Vlček
předseda Výkonného výboru

mBank ~ PR manažer

Jan Osúch
místopředseda Výkonného výboru

Dubai Tourism ~ PR Director Central Europe

Jana Karasová
členka Výkonného výboru

Air Bank ~ Tisková mluvčí

Jana Náchodská
členka Výkonného výboru

Pojišťovna České spořitelny ~ Tisková mluvčí

Dominik Hrodek
člen Výkonného výboru

Deloitte Legal ~ Chief Marketing Officer

Exekutiva

Daniela Příhodová
tajemnice
Karolína Fránková
produkční eventů
Michaela Pišiová
výkonná ředitelka

Revizní rada

Alexandra Ruberová
předsedkyně rady

CONSO EMINENS ~ jednatelka

Denisa Ratajová
členka rady

Sue Ryder ~ Vedoucí komunikace

Lucie Zaki
členka rady

Konzultantka B2B

Poradní panel

Petr Langer
předseda Poradního panelu

Alensa ~ PR & Communication Manager