Funkční období Výkonného výboru je dvouleté. Z důvodu zachování informační a pracovní kontinuity je každý rok Shromážděním členů volena jen část tohoto řídícího orgánu. V čele Výkonného výboru stojí jeho předseda či předsedkyně, kterého/kterou si volí členové Výkonného výboru mezi sebou.

Výkonný výbor

Pavel Vlček
Pavel Vlček
předseda Výkonného výboru

mBank ~ Client Acquisition Manager

Jan Osúch
Jan Osúch
místopředseda Výkonného výboru

Dubai Tourism ~ PR Director Central Europe

Jana Karasová
Jana Karasová
členka Výkonného výboru

Air Bank ~ Tisková mluvčí

Jana Náchodská
Jana Náchodská
členka Výkonného výboru

Tisková mluvčí ~ Agentura pro podnikání a inovace

Patricie Šedivá
Patricie Šedivá
členka Výkonného výboru

Manažer externí komunikace ~ Coca-Cola Hellenic Bottling Company

Exekutiva

Daniela Příhodová
Daniela Příhodová
tajemnice
Alexandra Šebestová
Alexandra Šebestová
produkční eventů
Michaela Pišiová
Michaela Pišiová
výkonná ředitelka

Revizní rada

Alexandra Ruberová
Alexandra Ruberová
předsedkyně rady

CONSO EMINENS ~ jednatelka

Denisa Ratajová
Denisa Ratajová
členka rady

Sue Ryder ~ Vedoucí komunikace

Lucie Zaki
Lucie Zaki
členka rady

Konzultantka B2B

Poradní panel

Gabriela Bechynská
Gabriela Bechynská
předsedkyně Poradního panelu

Mondelez Czech Republic Corporate & Government Affairs Manager