Funkční období Výkonného výboru je dvouleté. Z důvodu zachování informační a pracovní kontinuity je každý rok Shromážděním členů volena jen část tohoto řídícího orgánu. V čele Výkonného výboru stojí jeho předseda či předsedkyně, kterého/kterou si volí členové Výkonného výboru mezi sebou.

Výkonný výbor

Pavel Vlček
předseda Výkonného výboru

mBank ~ PR manažer

Jan Osúch
místopředseda Výkonného výboru

Dubai Tourism ~ PR Director Central Europe

Alžběta Fridrichová
členka Výkonného výboru

ADison ~ Managing Director & Partner

Jitka Housková
členka Výkonného výboru

SAP ČR ~ PR & Integrated Communications, ČR a Slovensko

Martin Ayrer
člen Výkonného výboru

Univerzita Karlova ~ koordinátor strategické komunikace

Exekutiva

Lucie Mairychová
výkonná ředitelka
Daniela Příhodová
tajemnice
Kristýna Blahetová
produkční eventů
Veronika Bedáňová
produkční Zlatého středníku

Revizní rada

Alexandra Ruberová
předsedkyně rady

CONSO EMINENS ~ jednatelka

Simona Kijonková
členka rady

Zásilkovna.cz ~ jednatelka

Lucie Zaki
členka rady

Solek Group ~ Marketing Communication Manager

Poradní panel

Petr Langer
předseda Poradního panelu

Alensa ~ PR & Communication Manager