Funkční období Výkonného výboru je dvouleté. Z důvodu zachování informační a pracovní kontinuity je každý rok Shromážděním členů volena jen část tohoto řídícího orgánu. V čele Výkonného výboru stojí jeho předseda či předsedkyně, kterého/kterou si volí členové Výkonného výboru mezi sebou.

Výkonný výbor

Pavel Vlček
Pavel Vlček
předseda Výkonného výboru

Konzultant, Public Affairs, Reputation Management

Patricie Šedivá
Patricie Šedivá
místopředsedkyně Výkonného výboru

T-Mobile ~ Head of Communication

Ladislav Kříž
Ladislav Kříž
člen Výkonného výboru

ČEZ ~ Manažer útvaru komunikace

Jana Pečenková
Jana Pečenková
členka Výkonného výboru
Kateřina Pavlíková
Kateřina Pavlíková
členka Výkonného výboru

CK Čedok Tisková mluvčí

Exekutiva

Michaela Pišiová
Michaela Pišiová
výkonná ředitelka
Eliška Papcunová
Eliška Papcunová
tajemnice

Revizní rada

Alexandra Ruberová
Alexandra Ruberová
předsedkyně Revizní rady

CONSO EMINENS ~ jednatelka

Denisa Ratajová
Denisa Ratajová
členka Revizní rady

ADRA ~ Vedoucí Oddělení komunikace a fundraisingu

Petr Langer
Petr Langer
člen Revizní rady

Alensa ~ PR & Communication Manager

Poradní panel

Gabriela Bechynská
Gabriela Bechynská
předsedkyně Poradního panelu

The Lego Group Group Senior Manager ~ Government & Public Affairs, EMEA

Petr Langer
Petr Langer
místopředseda Poradního panelu

Alensa ~ PR & Communication Manager

Martin Opatrný
Martin Opatrný
člen Poradního panelu

PR Clinic ~ Partner and Managing Director