Oborová soutěž Mluvčí roku vyhodnocuje práci tiskových mluvčích, kteří vykonáváním profese přímo vytvářejí mediální obraz firem a institucí. Mluvčím roku je každoročně vyhlášen ten, jenž podle názoru odborných hodnotitelů nejvíce projevuje kvalitu své práce spojenou s etickými principy a standardy profese a přispívá k jejímu pozitivnímu vnímání širokou veřejností.

Kdo se přijde podělit o své znalosti a dovednosti

Tomáš Macků

Tomáš Macků se podílí na dlouhodobých rozvojových projektech s důrazem na implementaci výsledků z výzkumu do marketingových a komunikačních strategií, zodpovídá za public relations, komunikaci, za vztahy s významnými klienty a za partnerské spolupráce. V posledních letech se věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje. V oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění pracuje více než 25 let, působil v mnoha výzkumných agenturách a od roku 2007 pracuje v Ipsosu. Působí v mnoha svazech, asociacích, profesních a odborných porotách vyhlašujících nejlepší produkty, služby a projekty.

Pavlína Kvapilová

Pavlína Kvapilová je dlouholetá televizní a rozhlasová moderátorka a manažerka. Působila jako ředitelka divize ČT Nová média, šéfovala také speciály ČT 24. Byla stálou zpravodajkou Českého rozhlasu v Bruselu v době našeho vstupu do EU. Vedla kurzy na Univerzitě Karlově i na Anglo-American University, často přednáší doma i v zahraničí. V současné době se věnuje hlavně vlastnímu společenskému multimediálnímu projektu Elegantní Česko. Kromě toho moderuje, konzultuje strategie na sociální sítě, produkuje firemní obsahové projekty a působí také jako lektorka.

Program galavečera

19.15 - 19.30 hod. Zahájení galavečera Mluvčí roku 2019

Pavlína Kvapilová, moderátorka, zakladatelka projektu Elegantní Česko

Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru PR Klubu, PR manager mBank

19.30 - 19.55 hod. Role a směřování public relations v České republice

Tomáš Macků, Research & Communication Director, IPSOS

 

Tomáš Macků představí výsledky aktuálního a exkluzivního průzkumu mezi tiskovými mluvčími a PR profesionály ve vedení českých firem. Dozvíme se, jak je public relations vnímáno odborníky a jaké je jeho zařazení v hierarchii firem. Průzkum se také zabývá problematikou externí spolupráce s PR agenturami či freelancery a řeší možná úskalí.

20.00 - 21.00 hod.

Slavnostní vyhlášení vítězů

Výroční cena Mluvčí roku 2019 bude udělena v těchto kategoriích:

 

  1. Nejlepší mluvčí veřejného sektoru
  2. Nejlepší mluvčí soukromého sektoru
  3. PR tým roku

 

Předávání ocenění je proloženo rozhovory s vítězi. Účastníci galavečeru budou také obeznámeni s profesním vývojem každého vítěze, který se opírá o mediální data zpracovaná společností Monitora. 

21.00 hod.  Neformální pokračování galavečera

Hodnocení mluvčích a PR týmů se skládá ze dvou částí a účastní se jich výlučně experti z oboru public relations, tiskoví mluvčí a novináři, což garantuje nestrannost a vyváženost vyhodnocení. V první části odborníci své kandidáty nominují a následně zvolí v druhém kole toho, kdo podle nich nejlépe splňuje kritéria pro udělení Ceny. Vítězové jsou vybráni na základě mediálních dat zpracovaných od společnosti Monitora a po zodpovězení doplňujících otázek ze strany poroty.

V letošním roce v porotě zasedlo celkem 23 odborníků a novinářů. Porota obdržela celkem 138 nominací, ze kterých v prvním kole vybrala 15 finalistů, tedy pět za každou kategorii.

 

Partneři akce

                  

             
 

 

Registrujte se

Kontakty pro návštěvníky

Místo konání

Galerie Kavárny Louvre
Národní 22
11000 Praha

Kontakt pro účastníky

Karolína Fránková
+420 734 658 402
[email protected]