Členství trvá vždy 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Členem se tak můžete stát kdykoliv během roku.

Ne. Jakmile se bude blížit konec platnosti vašeho členství, budeme vás kontaktovat a zeptáme se, zda máte zájem členství prodloužit, či nikoliv.

Členství v PR Klubu je určeno fyzickým i právnickým osobám. Tedy jednotlivcům, profesionálům v oblasti PR komunikace z komerčního, veřejného, neziskového sektoru i státní a veřejné správy, ale i sdružením, firmám, organizacím státní a veřejné správy, neziskovým a dalším spolkům, společnostem či agenturám poskytujícím služby v tomto oboru.

Ano, sdružujeme jak fyzické, tak právnické osoby, tedy i agentury. Ve vstupní přihlášce stačí uvést, že máte zájem o tzv. institucionální členství.

Ano, pro studenty máme dokonce zvýhodněnou cenu členského příspěvku – viz sekce Členství. Členství v PR Klubu vám otevře dveře k mnoha novým zkušenostem a kontaktům.

Ano, stačí nám v přihlášce sdělit náležité fakturační údaje.

Jako člen s řádným členstvím máte zdarma účast na podvečerních networkingových akcích PR netWork a dále na PR neformálních akcích, jako jsou narozeniny PR Klubu nebo letní party. Na půldenních vzdělávacích kurzech PR Work získáváte jako člen PR Klubu zvýhodněnou cenu. Pokud si pořídíte tzv. rozšířené členství, všechny vzdělávací a networkingové akce máte v průběhu roku zdarma.

Ne. Informace o členstvích shromažďujeme my. Člen pak již tedy nemusí na akce nosit žádnou členskou kartičku ani držet v patrnosti den, kdy mu členství končí. Vždy se včas ozveme.

Členové se shromažďují minimálně jedenkrát do roka na Shromáždění členů, které však není povinné. Nicméně opravňuje členy rozhodovat o dalším směřování PR Klubu a kandidovat do Výkonného výboru nebo Revizní rady.

Chcete se nás na něco zeptat?