Vizí PR Klubu je nejen pomáhat profesnímu rozvoji jednotlivců a organizací, ale i celého oboru PR, který se zejména v posledních letech dynamicky rozvíjí. Aktivity PR Klubu směřují k tomu, aby členové byli na tyto změny připraveni a zkušenosti, znalosti i dovednosti, které na akcích PR Klubu nabudou, dokázali okamžitě použít ve vlastní praxi.

Dlouhodobým posláním PR Klubu je rovněž navazování kontaktů, propojování a sdílení zkušeností s PR profesionály v zahraničí.

PR Klub sdružuje téměř 350 členů, z nichž většina patří mezi seniorní PR profesionály, a to z firem, agentur, neziskového či státního sektoru.

Vedení PR Klubu

Vedení PR Klubu je dle platných stanov v rukou Výkonného výboru, složeného ze členů PR Klubu.

Exekutivu PR Klubu zajišťuje výkonná ředitelka řídící exekutivní tým. Na hospodaření a činnost Výkonného výboru dohlíží Revizní rada. Poradní panel PR Klubu je neformální institucí, která poskytuje náměty vedení PR Klubu – Výkonnému výboru.

Pavel Vlček
Pavel Vlček
předseda Výkonného výboru
Michaela Pišiová
Michaela Pišiová
výkonná ředitelka