Břetislav Stromko z Dáme jídlo o proměnách značky, aktuální komunikační strategii a cílech

Datum vydání: 2. 12. 2021

Marketingový tým Dáme jídlo se za poslední dva roky prakticky zdvojnásobil. Jaký dopad mají marketingové kampaně na ekonomiku firmy? Jakým způsobem v Dáme jídlo měří jejich výsledky? A na jaké komunikační cíle se společnost zaměří v roce 2022? Na tyto a mnohé další otázky v rozhovoru pro PR Klub odpovídá Břetislav Stromko.

Břetislav Stromko a Kristína Poláková, zdroj: Dáme jídlo

 

Jaká je struktura a povaha týmu, který tvoří marketingovou komunikaci Dáme Jídlo? Jakým prošel vývojem?

Marketingový tým Dáme jídlo neustále roste. Za poslední dva roky se v podstatě zdvojnásobil. Roste s tím, jak roste i rozsah a zásah našich služeb. S tím, jak spouštíme nové vertikály, např. rozvoz nákupů a dalšího sortimentu, nová města a trhy, musíme též patřičně doplnit a posílit tým. Navíc komunikujeme prostřednictvím klasických i online médií, spolupracujeme s celou řadou influencerů, tvoříme si vlastní blog, podcasty, kreativu si z velké části produkujeme sami, to vše vyžaduje kapacity.

Navíc náš marketing nemíří pouze na zákazníky. Důležitý je pro nás rovněž marketing zaměřený na restaurace a další obchodní partnery, stejně jako na kurýry a potenciální zaměstnance. I v rámci těchto oblastí se snažíme budovat atraktivní značku.


Jaký prvek vaší komunikace považujete oproti jiným českým značkám za výjimečný?

Minulý rok se v naší komunikaci objevil prvek vertikálních videí a vizuálů. To odpovídá době, navíc se jedná o prvek, který je velmi flexibilní, použitelný napříč celou řadu kanálů. S tímto formátem si můžeme pěkně hrát, lidi baví a navíc je to cenově efektivní. Vizuály a videa můžeme různě skládat, kombinovat a neustále tak přicházet s čerstvými nápady a kreativami.


Jaká jsou aktuálně hlavní komunikační témata a využívané kanály marketingu Dáme jídlo?

Určitě je pro nás důležitá brandová komunikace „Porce života navíc.“ Snažíme se lidem ukázat a vysvětlit, že pokud využijí našich služeb, získají více času na to, čemu se skutečně chtějí věnovat – na rodinu a kamarády, záliby, práci, školu a tak bych mohl pokračovat. Každý z nás někdy bojuje s časem, jsme kvůli tomu ve stresu. A právě čas našim zákazníkům přinášíme. Následně se prostřednictvím našich dalších komunikačních kanálů - jako jsou sociální sítě, influenceři, blog nebo podcasty - snažíme lidi inspirovat a dávat jim tipy, jak s tím časem pracovat a jak si ho užít.

Samozřejmě komunikujeme i další témata. Jsou to speciální nabídky a menu od našich partnerů nebo vysvětlení, že na Dáme jídlo je možné si objednat i rychlý nákup potravin, květin, hraček, potřeb pro domácí mazlíčky a dalšího sortimentu do pár minut od objednání. Jakmile si to někdo vyzkouší, hodně snadno si na to zvykne.

Pokud jde o kanály, skutečně jich je celá řada – televize, rádio, print, OOH. Snažíme se účastnit a podílet se na celé řadě eventů a samozřejmě využíváme online kanály včetně třeba TikToku a Twitche. Navíc jak jsem již zmínil, tvoříme i vlastní obsah, který je dostupný na našem blogu a v podcastech.


Jak jste při komunikaci reagovali na rychlý nástup koronavirové epidemie? Vnímáte váš marketing v první polovině roku 2021 jako úspěšný?

Tady budu komentovat hlavně 2020. Reagovali jsme velmi rychle. Prostřednictvím našich komunikačních kanálů jsme informovali o aktuálních pravidlech a podmínkách našeho fungování (hygienická a bezpečnostní opatření). Hlavní sdělení bylo, že tu společně s našimi partnerskými restauracemi stále jsme. To byl základ.

Následně jsme přešli do módu, kdy jsme se restauracím snažili vygenerovat co nejvíce objednávek. Výrazně jsme navýšili investice do našeho tehdejšího věrnostního programu, zákazníky jsme ve zvýšené míře odměňovali kredity tak, abychom je motivovali k objednávkám z restaurací. Dále jsme během několika málo dnů natočili a do televize nasadili spot na podporu restaurací, kde jsme naše partnery reálně ukazovali. A také jsme v komunikaci vyjadřovali dík našim kurýrům, protože oni museli v této nelehké situaci fungovat a rozvážet zakázky. Za to jsme jim byli vděční nejen my, ale i zákazníci. To se projevilo v příznivých hodnoceních kurýrů, ale třeba také ve zvýšeném spropitném.

Nezapomněli jsme pak ani na složky integrovaného záchranného systému a každý den jsme rozváželi desítky porcí jídel po celé ČR tam, kde to bylo potřeba.


Aktuální reklamní spoty znázorňují různé cílové skupiny při prožívání dvaceti životních situací. Proč jste v kampani “Porce života navíc” zvolili právě prvek úspory času?

V jedné z předchozích odpovědí jsem to už částečně nastínil. Prostřednictvím naší služby lidé získávají porci času navíc – čas na rodinu, přátele, kamarády, práci, školu – získávají tedy porci života navíc. Stejná informace se nám vrací i z výzkumů. Že právě kvůli úspoře času lidé využívají služeb Dáme jídlo a Dáme market.

Navíc mnoho z nás trpí nedostatkem času, chtěli bychom ho víc. Říká se, že čas si nekoupíte, ale naším prostřednictvím vlastně tak trochu ano. A kdo má více času, je šťastnější. To je potvrzeno i mnoha akademickými výzkumy.

Plus se s tímto tématem dá skvěle pracovat v rámci obsahových kanálů –je univerzální a lidé na něj reagují velmi dobře.


Jaká vedla cesta k výsledné podobě kampaně? 

Cesta vedla přes detailní marketingový výzkum, strategické workshopy a pak přes úzkou spolupráci s naší kreativní agenturou Konektor. Měli jsme samozřejmě více kreativních konceptů, nad kterými jsme poměrně vášnivě debatovali, absolvovali jsme i pre-testování a ladění s  kolegy v naší mateřské společnosti Delivery Hero. Každopádně věřím, že výsledek se povedl a že tento koncept budeme dále rozpracovávat.


S jakou odezvou se kampaň setkává? Co jste si z této zpětné vazby odnesli?

Odezva je velmi dobrá. Kampaň vzbuzuje pozitivní emoce, symboly značky fungují, jsou rozpoznatelné a třeba velmi dobře zafungovala též hudba.


Jaký dopad mají marketingové kampaně na samotnou ekonomiku firmy? Jakým způsobem měříte jejich výsledky?

Těch ukazatelů je celá řada. Samozřejmě dobrá reklama musí vést především k prodejům,. Sledujeme tedy hlavně počet objednávek a zákazníků, kteří si za nějaké časové období vyzkoušeli naši službu poprvé.

Kromě toho měříme klasické brandové parametry a sílu naší značky, výkonnost jednotlivých kanálů a také věrnost našich zákazníků, stejně jako to, kdy a jak často od nás objednávají. Sledujeme také zákaznickou spokojenost, protože jen když naše služba bude perfektně fungovat, budou se k nám zákazníci vracet.

Obecně je celé Dáme jídlo hodně data-driven a data a znalosti z nich získané používáme ke každodennímu řízení businessu.

To vše se pak snažíme promítnout i směrem k partnerským restauracím a obchodům. Na kampaních totiž často spolupracujeme právě s nimi a jen tehdy, když budou růst naši partneři, budeme růst i my.


Jakým způsobem se liší vaše komunikace v odlišných částech republiky směrem k zákazníkům a lokálním partnerům?

Máme celorepublikový koncept, který se dále rozpadá do jednotlivých lokalit. Využíváme lokální kanály a média a děláme i lokální marketingové akce cílené pouze na vybraný region nebo vybrané město. Snažíme se být vidět rovněž na lokálních eventech.

Veřejnost má často pocit, že působíme především ve velkých městech, ale není tomu tak. Z Dáme jídlo si můžete objednat ve 170 městech České republiky a pokrýváme 60% české populace. Náš marketing tedy musí být lokální a musíme budovat i lokální zásah.


Soustředíte se či reagujete při marketingové komunikaci na vaši konkurenci z českého trhu?

Konkurenci sledujeme, nicméně především se soustředíme sami na sebe. Máme svou vizi, své cíle, za kterými se snažíme jít velmi rychle a dynamicky. Nechceme nikoho kopírovat, ale tvoříme si vlastní cestu. Tak to máme od našeho založení a tak to, doufám, budeme mít i příští rok, kdy budeme slavit 10 let na českém trhu.


Jaké cíle komunikace jste v Dáme jídlo nastavili pro rok 2022?  

Určitě budeme dále pokračovat v komunikaci konceptu „Porce života navíc“ – určitě není vyčerpaný a lze si s ním ještě hodně hrát.

Hodně se budeme zaměřovat na to, že z Dáme jídlo se dají objednat rychlé nákupy v podstatě čehokoliv, co chcete mít doma do pár minut od objednání – ať už to jsou potraviny, léky, krmivo pro zvířata, hračky pro děti i dospělé nebo třeba květiny.

Kromě toho budeme dále rozvíjet též B2B komunikaci směrem k našim partnerům. Vysvětlujeme, že jsme komplexní marketingová platforma, která našim partnerům přináší výrazné množství nových objednávek a zákazníků. Ty navíc motivujeme k opakovaným objednávkám a jsme tu pro ně v rámci celého procesu objednávky.

Zapomínat nebudeme ani na budování značky Dáme jídlo jako kvalitního a perspektivního zaměstnavatele. Pro růst, který Dáme jídlo zažívá, potřebujeme mít špičkové lidi napříč celou firmou – od kurýrů přes zákaznické centrum, logistiku, obchod, marketing až po vedení firmy. Jen tak budeme schopni dále zlepšovat kvalitu našich služeb způsobem, že se k nám zákazníci budou vracet pravidelně a ještě ve větší míře než dnes.


To ale nejsou jediné změny, které marketing Dáme jídlo v příštím roce čekají, je to tak?

Je to pravda. Dáme jídlo roste a je čas rozdělit specializované agendy. Já se teď v rámci firmy plně soustředím na pozici Head of Business Intelligence, které jsem se věnoval i v době, kdy jsem měl na starosti marketing. Data jsou mojí vášní a v práci se jim věnuji už 11 let. Nyní v tom tedy budu pokračovat na plný úvazek a kormidlo našeho marketingu převezme kolegyně Kristína Poláková, která má současně na starosti marketing naší sesterské značky foodpanda na Slovensku.