Co nejdůležitějšího zaznělo během konference Jak přežít (s) ESG?

Datum vydání: 31. 3. 2023

V čem konkrétně ESG dokáže velkým i malým firmám pomoci v oblasti repution managementu? Jak se koncept udržitelnosti odráží v komunikačních strategiích lídrů? Na co všechno má rating udržitelnosti vliv? Nejen to jsme se dozvěděli na březnové konferenci Jak přežít (s) ESG koncipované zejména pro posluchače zkušené v oboru.

 

 

Michal Kormaňák představil výsledky výzkumu společnosti Ipsos:

  • 37 % lidí zvolilo Social za nejdůležitější oblast ESG
  • 35 % lidí zvolilo Environmental za nejdůležitější oblast ESG
  • 21 % firem má ve firmě zaměstnance, který řeší pouze problematiku ESG
  • 88 % expertů uvádí, že inovace v souladu s ESG jsou pro firmy konkurenční výhodou

O další data opřela svou přednášku Laura Mitroliosová z konzultační společnosti CIRA:

  • 52 % českých spotřebitelů považuje za důležité rozvíjet společenskou odpovědnost značek
  • 100 % vašich bank u vašich úvěrů už musí posuzovat také kritéria udržitelnosti
  • až 83 % má nebo plánuje vypracovat strategii udržitelnosti na lokální úrovni
  • 61 % spotřebitelů uvádí obavu, že značky komunikují témata udržitelnosti jen kvůli komerčnímu prospěchu
  • aktivně informace vyhledává asi 20 % zákazníků, zároveň více než 90 % věří, že firmy mají zodpovědnost za udržitelnost

Michal Moroz upozorňuje, že revolucí, na kterou se budou muset všichni připravit, je nová EU směrnice o nefinančním reportování CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Anna Pasková z Ministerstva životního prostředí se mimo jiné věnovala Zásadě nepoškozovat životní prostředí („Do No Significant Harm“; „DNSH“), která je ukotvena ve Víceletém finančním rámci EU a dále v legislativách EU fondů; v politice soudržnosti je navíc prověřování investic z hlediska klimatického dopadu („climate proofing“).

Kateřina Bohuslavová ze Skupiny ČEZ mluvila o transparentním nefinančním reportingu jako klíčovém komunikačním nástroji. Jako jeho základní kameny uvedla legislativní povinnosti, mezinárodní standardy, analýzu ESG ratingů a analýzu konkurence.

Dalším řečníkem byl Martin Orgoník z T-Mobile. Přiblížil komplexní agendu prostupující celou firmou. Hovořil o tom, jak důležité je osobní zapojení managementu v tématu ESG a působení CEO v roli ambasadora ESG agendy. Společnost propsala ESG do celofiremních KPIs a plně jej včlenila do firemní kultury. Pro zajištění tohoto procesu vytvořila ESG pracovní skupina, která ESG silně propojuje s byznysem.

Beáta Jirková z Komerční banky představila významnou kampaň "Půjčka na udržitelné technologie", díky které 45 % lidí zvažuje půjčku na udržitelné technologie. 69 % lidí uvádí, že je smysluplné a užitečné, že se tématu udržitelnosti věnují banky.

Na konferenci vystoupil také předseda Výkonného výboru PR Klubu a člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj Pavel Vlček. Ve svém bloku hovořil například o tom, že téměř polovina zástupců zaměstnavatelů hodnotí svou firmu jako rozhodně nebo spíše připravenou na změny, které přinese implementace opatření vyplývajících z Green Dealu.

Jako poslední před panelovou diskuzí přednesl ohlédnutí za prvním ročníkem ESG Ratingu Ladislav Tyll z VŠE. Hodnotili připravenost strategického řízení témat ESG – domnívají se, že základem ESG je efektivní práce s daty, na kterou navazuje tvorba strategie, díky níž lze stanovit cíle, které jsou spojeny s realizací konkrétních projektů a procesů.

Marek Steiger ze společnosti Monitora Media během diskuze uvedl, že z pohledu mediálních dat vykazuje téma ESG konstantní meziroční růst. Mění se však publicita jednotlivých pilířů. Zatímco v loňském roce ESG rezonovalo hlavně v kontextu klimatické změny, první kvartál letošního roku ukazuje trend komunikace zejména v oblasti pragmatických témat integrace samotné směrnice CSRD a v rámci ní i nových podmínek pro schvalovaní úvěrů. Zajímavé každopádně je, že více než 46 % výstupů má pozitivní tonalitu. Vysloveně negativně pak aktuálně vyzní pouze 14 %.

 

Děkujeme partnerům akce T-MobileKomerční banka a dále Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu průmyslu a obchodu a Svazu průmyslu a dopravy za poskytnutí záštit nad konáním akce.

 

                                                          

 

Máte zájem o záznam z akce a nepatříte mezi naše členy s rozšířeným nebo institucionálním členstvím? Vyplňte jednoduše přihlášku ke členství zde a záznam Vám velice rádi poskytneme.