Jakou komunikační strategii zvolila Buřinka pro odhalení prvního českého 3D tištěného domu?

Datum vydání: 13. 4. 2022

První místo v kategorii PR event a druhé místo v kategorii Integrovaná kampaň v loňském ročníku soutěže Zlatý středník získala Stavební spořitelna se svým projektem Prvok od Buřinky. Koupit nemovitost je v této době čím dál tím těžší a to hlavně kvůli vysokým cenám. Buřinka se spojila s umělcem Michalem Trpákem, který snil o vytvoření 3D tištěného domu. Za půl roku od nápadu se společnosti podařilo vyřešit detaily, otestovat a postavit první český 3D tištěný plovoucí dům z betonu, o kterém se psalo v 55 zemích světa. 

Primárním cílem bylo zahájit diskuzi o problémech stavebního průmyslu a budoucnosti bydlení a profilovat značku Stavební spořitelny Buřinky jako inovátora v oblasti financování bydlení. Vytvořením prvního 3D tištěného domu se rozhodli ukázat, že 3D tisk může reagovat na aktuální problémy ve stavebnictví, přivést do oboru inovace, nový zájem do vzdělávání a ve výsledku dostupnější i rychlejší bydlení.

V návaznosti na čtyři fáze projektu v komunikačních vlnách nejen rozšiřovali obsahový záběr, ale také cílové skupiny. Směřovali ji postupně od odborné veřejnosti a novinářů, přes akademickou sféru až po širokou veřejnost. Zapojili architekty a vědce z ČVUT i VUT, ekonomy a odborníky ze stavebnictví a oblasti 3D tisku pro vytvoření Studie proveditelnosti a analýzy dat. Pro podnícení diskuse o nutnosti legislativních změn ve stavebnictví cílili i na veřejné orgány. Projekt Prvok získal záštitu MPO, primátora hl. m. Prahy i starosty Prahy 1. V rámci šestiměsíční kampaně na sociálních sítích diskutovali především s mladší generací.

Strategie byla postavena na vrstvení informací se stupňováním napětí před slavnostním odhalením domu. Komunikaci zahájila streamovaná tisková konference přes kanály České televize, následovaná workshopem s novináři při tisku domu až po odhalení domu na Střeleckém ostrově v rámci akce Ostrov Prvok. Komunikace s veřejností odrážela benefity, které do stavebnictví 3D tisk přináší (rychlost stavby, bezodpadovost, využití recyklátu, menší zastoupení lidské práce atd.). Grafika všech materiálů i webu korespondovala s vrstvením 3D tisku a využívala mnoho vizualizací Prvoka v různých prostředích. Prezentovali i četná videa z průběhu příprav i tisku domu.

O komunikaci značky se postarala agentura AMI Communications. Bez reklamní podpory se jim podařilo vytvořit mediální dosah 55 mil. v ČR a půl miliardy celosvětově. Dosah sociálních sítí byl 2 mil. s více než 100 tisíci komentáři. V den svého odhalení přivítal Prvok 1 200 hostů a 8 000 ho navštívilo následující měsíc. Tón publicity je 100% pozitivní. Projekt jako takový zaznamenalo 40 % Čechů, 25 % lidí vnímá Buřinku jako inovativní společnost. Díky velkému potenciálu se může 3D tisk betonem stát běžnou součástí bydlení a Buřinka plánuje být akcelerátorem v této oblasti i nadále.