Komunikační přednosti a slabiny prezidentských kandidátů pohledem odborníků na oblast PR

Datum vydání: 16. 1. 2023

Prezidentské volby jsou více než jiné volby soubojem komunikačních dovedností. S ohledem na prezidentské pravomoci je volební program spíše v rovině názoru na věc a vlivu, respektive, ovlivňování ostatních politických aktérů, než v rovině reálné možnosti program naplňovat. Kandidát musí zaujmout, přinést to, co od prezidenta očekává veřejnost a získat hlasy. Přesvědčit nás všechny, že on je tím pravým.

Za oběma kandidáty stojí profesionální týmy věnující se komunikaci, vystupování, sebeprezentaci, taktice. PR Klub, jako profesní organizace expertů v oblasti public relations a komunikace obecně, sestavil základní výčet předností a slabin obou prezidentských kandidátů v oblasti komunikace a prezentace. Vybrali jsme 5 slabin a 5 předností Petra Pavla a Andreje Babiše tak, abychom ani jednoho z nich neupřednostňovali a čistě profesionálním pohledem se podívali, jak dosud v kampani působí.

 

 

Přednosti


Petr Pavel

1. Rozhodnost – jako voják má vystupování pevné, zásadové, zodpovědné

2. Klid – nepropadá panice, nenechá se ničím rozhodit 

3. Korektnost – komunikačně včasně a otevřeně hovořil o své komunistické minulosti

4. Podpora známých tváří, byznysové sféry a elit – může do kampaně zapojit řadu veřejně známých osobností, které mu věří

5. Vzhled – prototyp ochránce, nikoli však spasitele. Evokuje zastání a pevný, konzistentní postoj, který evokuje stabilitu a soudržnost

 

Andrej Babiš

1. Aktivita – je to on, kdo v kampani nastoluje témata, je povětšinou tím prvním a tím získává i mediální prostor (ať už pozitivní, či negativní)

2. Jednoduchost – přes absenci strukturovaného plynulého projevu jsou sdělení srozumitelná všem bez rozdílu věku

3. Emoce – každý jeho projev je autentický, živý, nenechá publikum v klidu 

4. Zázemí strany – další výrazné tváře hnutí ANO aktivně podporují svého šéfa, vystupují v médiích, na mítincích, komunikace je tak širší

5. Známost – je v politice dlouho a je široce známý 

 
Slabiny

 

Petr Pavel

1. Strohost – stručná krátká vyjádření během kampaně mohou někoho oslovit, ale otevírají soupeři další prostor k uchopení

2. Zázemí – nestojí za ním žádná silná strana, která by mu pomáhala s komunikací

3. Obratnost - dosud nepůsobil v dennodenní politice, neabsolvoval stovky politických diskuzí

4. Regiony – dosud se mu nepodařilo komunikačně dostat mimo velká města, neaktivizoval regionální podporovatele. Ústí nad Labem je první vlaštovkou změny v přístupu.

5. Tým – nepředstavil výrazněji expertní tým, který mu radí v klíčových oblastech

 

Andrej Babiš

1. Agresivita – strhává pozornost, ale v Česku je post prezidenta spojený od dob Masaryka s důstojností

2. Bez spojenců – za dobu působení v politice si vytvořil jen opozici vůči své osobě

3. Bez podpory elit – minimum českých elit se dnes staví na jeho podporu

4. Minulost – témata komunistické minulosti, svazky StB, Čapí hnízdo a další kauzy ho budou provázet už navždy i přes soudní výhry

5. Nedůvěra – vzbuzuje pochybnosti, jaké jsou jeho opravdové zájmy, zda nejde jen o ty osobní