Můj rozcestník – jediný sjednocený zdroj informací pro pacienty s roztroušenou sklerózou

Datum vydání: 5. 3. 2023

Můj rozcestník je unikátní soubor brožur s ročním plánovačem, určený nově diagnostikovaným pacientům s roztroušenou sklerózou. Jeho obsah vznikl ve spolupráci s předními odborníky na tuto problematiku. Pacienty krok za krokem provádí novou kapitolou jejich života. V roce 2022 se projekt zapojil do soutěže Zlatý středník, kde získal 1. místo v kategorii Brožura, katalog a leták.

 

Rozcestník obsahuje celkem pět barevně i tematicky odlišených brožur s autorskými ilustracemi. Brožury jsou volně umístěny v šanonu z praktické veganské kůže a lze je používat dohromady i samostatně. Obsahově nabízí odpovědi na první otázky pacienta s roztroušenou sklerózou (RS), praktické tipy pro život s novou diagnózou a užitečné odkazy na ověřené a aktuální zdroje. Stěžejní jsou pak modrá a okrová brožura – péče o tělo s ukázkami cviků a péče o duši s rozsáhlým prostorem pro plánování aktivit, pozorování příznaků a zapisování dalších postřehů.

Tento projekt vzešel z diskuze zástupců biotechnologické společnosti Roche s pacienty, zdravotními sestrami, lékaři a odborníky ze specializovaných RS center. Existuje příliš mnoho různých zdrojů s nepřehlednými, často neověřenými, zastaralými, protichůdnými, nebo dokonce nepravdivými informacemi. Pacienti se v takových materiálech špatně orientují a uchylují se k dezinformacím, které mohou komplikovat jejich zdravotní stav a mařit práci odborníků. Rozcestník na jednom místě sjednocuje základní ověřené informace, poskytuje jednoduchý funkční organizér pro každý den s novou diagnózou a nabízí prostor pro zakládání dokumentů z vyšetření, kopie lékařských zpráv, termíny dalšího vyšetření apod.

 

Sjednocený zdroj informací pro pacienty s roztroušenou sklerózou dosud neexistoval.

Ačkoliv je k dispozici mnoho různých brožur a informačních zdrojů, vzájemně se překrývají nebo nepokrývají celé spektrum potřebných informací. Pacienti jsou tak v prvním roce dezorientovaní nebo jsou nucení hledat informace z neověřených, často neaktuálních, či dokonce zavádějících zdrojů. Rozcestník díky spolupráci s odborníky nabízí vše na jednom místě tak, aby pacientovi první rok s nemocí ulehčil vizuálně přitažlivou, srozumitelnou a přehlednou formou.

Projekt je designován jako všeobecně edukační, otevřený pro všechny pacienty s RS (či jejich blízké) bez ohledu na způsob léčby, který byl u nich zvolen. S materiálem aktivně pracují partneři společnosti Roche – lékaři, sestry, fyzioterapeuti, psychoterapeuti a pacientské organizace. Brožuru může pacient získat přímo z rukou odborníků, kteří se podíleli na jejím vzniku.

 

Společnost Roche si pro realizaci projektu vybrala digitální agenturu Bicepsdigital. Zadání znělo jasně - vyrobit šanon na nové i již existující materiály pro pacienty s RS. Aby však měl výsledek ucelenou vizuální podobu, bylo potřeba nadesignovat veškerý obsah znovu. Kreativci z Bicepsdigital navrhli soubor brožur s plánovačem Můj RozceStník (roztroušené skleróze se občas také říká „ereska“) a domluvili spolupráci s papírnictvím Papelote, kde mají s tvorbou podobných produktů zkušenosti. Papelote projektu propůjčilo svou zavedenou koncepci plánovacích desek, vše je navíc vyrobeno lokálně a udržitelně – ať už volbou materiálu (papíru), nebo typem tiskové barvy. Všechny odborné texty byly sjednoceny a doplněny o autorské ilustrace. Při designu byla věnována pozornost dostatečnému kontrastu, velikosti písma, výrazným a kontrastním ilustracím.


A výsledky?

Zpětná vazba byla sbírána od odborníků, kteří byli přímo v kontaktu s pacienty pracujícími s Rozcestníkem. Např. pacienti psychoterapeutky Renáty Malinové, autorky velké části odborného obsahu, ocenili přehlednost a formu, obsah se podle nich dobře čte, je vhodně strukturovaný a inspirativní. Za rok se v České republice diagnostikuje RS cca 1 000 pacientům, od května 2021 bylo rozdáno z celkového nákladu 1 000 kusů již více než 600 výtisků. Rozpočet na grafickou přípravu, ilustrace, sazbu, copywriting a textové korektury byl 200 000 Kč, náklady na tisk a tiskovou přípravu byly zhruba 550 000 Kč.