Nastal čas se v komunikaci posunout, lidé začínají být z pandemie unaveni, říká Kateřina Straková z MediaGuru

Datum vydání: 10. 6. 2020

Server MediaGuru pocítil během nouzového stavu až 90% meziroční nárůst unikátních návštěvníků a práci časově náročnější než před krizí. Jaký vliv měly události v posledních měsících na svět médií a reklamy? Podle novinářky Kateřiny Strakové média celkově krizi ustála dobře, na situaci flexibilně zareagovaly také firmy ve svém PR. Nyní je ale už prý čas posunout se zas o krok dál.

Foto: Kateřina Straková

Současná krize má výrazný dopad i na svět médií a reklamy. Například sledovanost televize a webového zpravodajství podle agentury Median výrazně stoupla. Zaznamenal nárůst sledovanosti i server MediaGuru?

Ano, už v březnu jsme zaznamenali výrazný nárůst návštěvnosti. Podle NetMonitoru se počet našich unikátních návštěvníku oproti únoru zvýšil o 33,5 % a meziročně dokonce o téměř 90 %. Page views neboli zhlédnutí stránek se v březnu oproti únoru zvýšilo o necelých 30 % a ve srovnání s loňským březnem o 56 %. Nicméně v dubnu již obecně docházelo ke snižování sledovanosti televizního i webového zpravodajství a mediální konzumace se postupně vracela do doby před pandemií. Vidíme to nejen na naší návštěvnosti, ale dokazují to i data adMeteru od agentury Median.

Jak zpětně hodnotíte celkovou úroveň novinařiny v době koronavirové krize? Novináři jsou někdy kritizováni za poskytování neadekvátních informací, a tím srážení důvěry veřejnosti v média. Jaký je Váš pohled?

Zpravodajství za koronavirové krize hodnotím jako dobré. Samozřejmě záleží na médiu, ale ta seriózní se toho podle mého názoru zhostila poměrně kvalitně. Většina z nich věnovala pandemii dostatek prostoru, ve svém zpravodajství jsou rychlá, využívají živé přenosy, ať už na svých webech, či sociálních sítích.

Poskytování neadekvátních informací lze jen těžko soudit vzhledem k tomu, jak rychle a chaoticky se situace a s ní i vládní opatření mění. Pracně napsaný text i s oficiálními vyjádřeními od relevantních zdrojů může být dnes hodinu od publikace neaktuální. Navíc zůstává otázkou, z pohledu koho jsou dané informace neadekvátní – majitelé hospod potřebují pro své podnikání značně jiné informace než rodiče dětí školou povinné.

Jakému obsahu by se podle Vás měl novinář v současné krizi primárně věnovat, aby zpravodajství veřejnosti pomáhalo? Můžete uvést, jak se ve Vaší práci v důsledku krize změnily priority?

Primárně by měli novináři v současnosti přinášet informace, které lidem pomohou v orientaci v pandemické situaci a zároveň jim situaci představovat v plné šíři. Právě média jsou totiž hlavním informačním zdrojem lidí, kteří musí i za koronaviru naplánovat například pohřeb. Kromě praktických informací je však přínosné, aby média ukazovala pohled na pandemii i z jiných úhlů, například její dopady na závislosti, domácí násilí, bezdomovce, zkušenosti z jiných zemí nebo třeba pokroky při vývoji vakcíny a léků. Jedině tak si lidé, kteří o to mají zájem, mohou udělat o dnešní bezprecedentní situaci alespoň trochu ucelený obrázek.

V MediaGuru, který je oborovým webem, se snažíme v souladu s naším zaměřením monitorovat dopady koronaviru na média, marketing a reklamu i jednotlivé sektory trhu. Přinášíme informace nejen o změnách mediálního chování, ale i marketingových strategií zadavatelů. V rámci nepřetržitého online přenosu také přinášíme aktuální zpravodajství (nejen) o jednotlivých aktivitách firem na pomoc proti koronaviru.

Bylo nutné výrazně změnit pracovní procesy a návyky potřebné pro chod vašeho zpravodajství? Pokud ano, jak?

Od poloviny března jsme byla celá redakce, která čítá 2,5 lidí, na home officu. Akce jako tiskové či oborové konference nebo rozhovory se přesunuly do online prostoru, což představuje i největší změnu v našem pracovním procesu. Kromě toho vše jedeme v zajetých kolejích, nikoho nového jsme nenajímali, jen časově je to mnohdy ještě o něco náročnější než před koronakrizí.

Změnil se podle Vás přístup firem ke komunikaci směrem na média? Objevují se nějaká témata ve firemní komunikaci nyní výrazněji?

Ve výrazně vyšší míře se firmy nyní ve svém PR soustředí na CSR aktivity v souvislosti s pandemií. Firmy od března až do současnosti informují o podpoře, kterou věnují na boj proti Covid-19. Nicméně jak ukazují poslední výzkumy, lidé začínají být z pandemie postupně unaveni. Zatímco v březnu jakoukoliv zmínku o zapojení firem vítali, od dubna dál je už nudí. I v rámci firemní komunikace je tak čas posunout se o krok dál.