Pavel Vlček z PR Klubu se stal členem Evropské regionální rady Global Alliance

Profesní a oborová asociace PR Klub posiluje svůj vliv v Global Alliance for Public Relations and Communication Management, mezinárodní alianci sdružující více než 360 000 profesionálů v oblasti komunikace z více než 120 zemí světa. Téměř rok po svém vstupu PR Klub oznamuje, že předseda Výkonného výboru Pavel Vlček se stal členem Evropské regionální rady aliance.

 

 

Pavel Vlček, který zastává pozici předsedy Výkonného výboru PR Klubu již šestým rokem, se tak připojuje k zástupcům oborových asociací z dalších evropských zemí, jako je Francie, Velká Británie, Německo, Finsko, Španělsko, Polsko a dalších. Vizí Global Alliance je posilovat roli a hodnotu public relations a komunikace v rámci organizací a globálních společností. Pomáhá nacházet univerzální principy oboru a současně věří, že základním rysem řízení komunikace je, aby byly organizace lépe vybaveny pro dialog se svými stakeholdery a profesionálně a komplexně porozuměly a pracovaly s prostředím, ve kterém působí. Proto je její misí spojování a sjednocování oboru public relations, zvyšování profesionálních standardů napříč kontinenty, sdílení znalostí a zkušeností ve prospěch svých členů s cílem být v této oblasti globálním hlasem. 

Vysoce oceňujeme aktivity, které PR Klub rozvíjí v oblasti komunikace a vztahů s veřejností v České republice s cílem sdružovat a rozvíjet komunitu PR profesionálů, kterým umožňuje růst v oblasti jejich profesního rozvoje, a organizací, pro které je komunikace důležitou součástí budování jejich reputace. Proto jsme hrdí, že můžeme přivítat předsedu jeho Výkonného výboru Pavla Vlčka jako člena Evropské regionální rady. Na základě dosavadní spolupráce jsme přesvědčeni, že se jedná o důležitou posilu pro celou Globální alianci a zejména pro spolupráci celé komunity napříč evropským kontinentem,“ říká Silvia Arto, předsedkyně Evropské regionální rady a viceprezidentka Globální aliance. 

České public relations tak necelý rok po vstupu do aliance získalo zastoupení v její regionální radě, a má tak vliv na kroky organizace, a to nejen v rámci evropského regionu. „Jedná se především o obrovské ocenění pro public relations jako obor v České republice a PR Klub jako jejího reprezentanta, který sdružuje více než 350 členů včetně šesti desítek firem, agentur, veřejných institucí či neziskových organizací,“ říká Pavel Vlček a dodává: „Mým cílem je v rámci Evropské regionální rady přispět k ještě větší vzájemné mezinárodní spolupráci, inspiraci, sdílení znalostí a trendů v jednotlivých součástech tak komplexního oboru, jakým PR je. Řízení reputace a vztahů se stakeholdery značek, organizací a jejich expertů je tak dnes bez jakýchkoli pochyb strategickou disciplínou s mimořádným dopadem na jejich úspěch a hospodaření.“ V rámci jednání Evropské rady Globální aliance tak budou kolegy Pavla Vlčka například Nils Haupt z německé asociace DPRG, Mandy Pearse za britský CIPR či Kia Haring zastupující finskou asociaci PROCOM.   

 

Členy Evropské regionální rady aktuálně jsou:

Předsedkyně: 

Silvia Arto, (We Are Com, France) je zároveň viceprezidentkou Global Alliance a v největší evropské bankovní skupině BNP Paribas zastává funkci Global Head of Functions Communications and Technology & Operational Performance, https://www.linkedin.com/in/silvia-arto/ 

Členové:

 

Více o Global Alliance najdete zde.

 

Kontakt pro média

Pavel Vlček,
předseda Výkonného výboru