Průzkum PR Klubu: Rozpočet na Public Relations je nejčastěji přes 3 miliony korun, třetina firem ho ale bohužel nemá vůbec

Dvě ze tří firem mají stanovený samostatný budget na PR, čtvrtina z nich investuje do Public Relations více než 3 miliony korun ročně. Další čtvrtina mezi jedním a třemi miliony. Na druhé straně však třetina společností žádným samostatně vyčleněným PR budgetem nedisponuje. Právě nedostatečný rozpočet je přitom druhou nejčastější komplikací práce PR manažerů, a to hned po nedostatečném počtu lidí v interním PR týmu. To jsou výsledky druhé části průzkumu mapující „Postavení a směřování PR ve firmách“, který realizovala výzkumná agentura Ipsos v září 2019 pro profesní organizaci PR Klub.

Dvě třetiny PR manažerů ve firmách pracují se samostatným rozpočtem. Nejčastěji mají stanovený rozpočet na PR firmy, které mají více než pět set zaměstnanců. „Jen asi desetina PR manažerů je však s výší rozpočtu zcela spokojena. Naopak celé třetině nedostatečný rozpočet neumožňuje využívat efektivně nástrojů PR a komunikace na budování reputace značky, pro kterou pracují,“ říká Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru PR klubu.

Z průzkumu vyplynulo, že třetina „píáristů“ ve firmách samostatný budget k dispozici nemá vůbec. Častěji se jedná o malé firmy do 50 zaměstnanců a také o některé organizace veřejné správy. Financování potřeb pro PR pak nejčastěji řeší jednotlivě po schválení ředitelem organizace nebo z rozpočtu marketingového oddělení. Pro svou práci by v těchto případech potřebovali rozpočet alespoň ve výši do půl milionu nebo do milionu korun ročně.

Není tedy divu, že téměř třetina všech respondentů označila nedostatečný budget za druhou nejčastější komplikaci své práce, a to hned po nedostatečném počtu lidí v interním týmu.

Výsledky průzkumu PR Klubu „Postavení a směřování PR ve firmách“ jsou představovány v sérii po částech. Další části se budou věnovat využívání externích PR služeb, nejčastějším komplikacím pro PR a tomu, co nejvíce PR profesionály zajímá a co jim vadí na jejich práci.


Parametry průzkumu:
Sběr dat: září 2019
Metoda sběru: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)
Velikost firmy respondentů: do 50 zaměstnanců – 17 %; do 500 zaměstnanců – 36 %; více než 500 zaměstnanců – 46 %
Věk respondentů: 25 až 34 – 16 %; 34 až 44 – 52 %; 45 až 54 let – 25 %; 55 až 65 let – 8 %
Dotazník byl rozeslán na 452 kontaktů, response rate 23 %

O Ipsos:
Ipsos je výzkumnou technologickou a konzultační společností. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 90 zemích. Z Prahy řídí projekty po celém světě, sídlí zde Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre a vedení Ipsos Central Europe Cluster (ČR, SR, Maďarsko, Rakousko). Ipsos disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how divizí specializovaných na výzkumy značky a komunikace, mapování trhu a segmentaci, zákaznickou zkušenost a kvalitativní výzkum. Ipsos je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. Dlouhodobě se věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje. Je Partnerem PR Klubu pro výzkum trhu a veřejného mínění.
Více na www.ipsos.cz.

Kontakt pro média

Pavel Vlček,
předseda Výkonného výboru