říjen a listopad přibylo v PR Klubu 15 nových členů

Datum vydání: 6. 2. 2020

Za říjen a listopad přibylo v PR Klubu 15 nových členů a zde vám představujeme některé z nich. 

David Koláček
David svoji cestu oborem komunikace odstartoval před mikrofony rádia Impuls, Radiožurnálu a kamerami ČT a Primy. V roce 2005 začal propojovat audiovizuální obsah s PR. V době vzniku YouTube už provozoval firemní internetové televize pro klienty jako RWE, Globus, Modrá Pyramida a mnoho dalších. Vyprofiloval základní obsahové AV formáty pro PR kampaně. Je ředitelem soutěže Lemur - Česká cena za PR.

Barbora Maroušková
V komunikaci a PR se pohybuji víc jak jedenáct let. Cenné zkušenosti jsem získala na tiskovém útvaru Ministerstva Vnitra, kde jsem vedla několik menších projektů a týmů a kde jsem působila jako zástupce tiskové mluvčí pro CZ PRES. V dalších letech jsem se starala o marketing strojírenské společnosti LEGIOS, poznávala prostředí mezinárodních veletrhů, věnovala se produktovému PR a péči o zákazníky. Od roku 2014 pracuji v České televizi jako manažerka interní komunikace. Ve volném čase se věnuji mentoringu a osobnímu rozvoji a na Palackého univerzitě studuji doktorský program Kulturní antropologie.

Dalibor Hála
V PR se pohybuji od roku 2009, kdy vznikla i agentura Phoenix Communication, v níž zastávám pozici Account Directora. Věnuji se produktové komunikaci, o kterou jsem se v posledních deseti letech staral pro společnost Panasonic. Před dvěma lety jsem se rozhodl doplnit si vzdělání na FSV UK, kde dokončuji obor Mediální studia. Mimo práci rozvíjím aktivity neziskové organizace Statek Vlčkovice.

Vladimír Pícha
Více než 25 let se věnuji zemědělské novinařině v odborných zemědělských časopisech. Před sedmi jsem se zapojil do osvětového projektu o zemědělství, který má laickou veřejnost, především mládež, seznamovat s náročností a zároveň krásou tohoto oboru, abych následně převzal odpovědnost za PR a vnější vztahy stavovské zemědělské organizace Zemědělský svaz ČR. Když najdu trochu volného času, věnuji jej pohybu v přírodě, vnoučkovi a dobré tvrdší hudbě.

Jana Renner
Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde roce 2009 obhájila rigorózní práci Příběh různosti čtení – Recepce Kunderova románu Žert a Třetího sešitu směšných lásek v českém a německojazyčném kontextu a získala titul PhDr. Během studií se věnovala redakční práci (pro časopisy a nakladatelství) a výuce cizích jazyků (němčiny a češtiny pro cizince). Pracovala také pro Národní památkový ústav – jako průvodkyně na hradě a zámku v Jindřichově Hradci a na hradě Švihov u Klatov. Od roku 2007 působila jako tisková mluvčí ÚZSVM (Úřad pro zastupování ve věcech majetkových). Nyní pracuje v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského (NPMK) jako vedoucí vzdělávacího a PR oddělení. Začátkem listopadu 2019 vyjde kniha První – statečné – jedinečné přibližující 30 příběhů významných českých žen, které zvolily tu méně pohodlnou životní cestu. Knihu, na které Jana spolupracovala s ilustrátorkou Silvií Vondřejcovou, vydává nakladatelství XYZ.

Radka Černá
Radka je profesionál v oboru Public Relations a komunikace. Dlouhodobě se věnuje oblasti finančních trhům, průmyslu, služeb i sportu. Několik let působila jako konzultantka, kdy spolupracovala s několika významnými společnostmi například z bankovnictví, energetiky, potravinářství či médií. V současné době již více než dva roky zastává roli tiskové mluvčí a PR manažerky ve Sberbank CZ.

Radmila Čukatová
Radmila Čukatová působí jako tisková mluvčí u společnosti Foxconn, která je předním světovým výrobcem elektroniky a poskytovatelem poprodejních služeb. Kariéru v PR a komunikaci započala v agentuře AMI Communications, kde pečovala o klienty ze segmentu financí a služeb. Pro Českou pojišťovnu a Europ Assistance zastřešovala media relations a CSR projekty. Dlouhodobě se věnuje i sociálním sítím. Absolvovala Mediální studia na Metropolitní univerzitě v Praze.

Václav Bálek
Václav Bálek je bývalý novinář se zkušenostmi z rádia, TV a deníků. Vystudoval žurnalistiku na UK v Praze a začínal jako moderátor a reportér Československého rozhlasu. Po dvanáctiletém působení v České pojišťovně a společnosti Public Picture & Marketing řídí od roku 2010 komunikaci v Allianz. Mnoho let byl vedoucím pracovní skupiny šéfů komunikací na ČAP a předsedou správní rady Nadačního fondu Allianz.

Kateřina Ikráthová
Kateřina Ikráthová se pohybuje v oblasti médií od roku 2012 a komunikaci se věnuje čtvrtým rokem. Studovala obor PR & Event Management na Taylor's University v Kuala Lumpur, působila na tiskovém oddělení České televize a přes dva roky pracuje jako specialistka komunikace Allianz pojišťovny, kde má na starosti interní i externí komunikaci, zastupuje tiskového mluvčího a spravuje sociální sítě.

Jiří Hannich
Jiří Hannich vystudoval sociální a masovou komunikaci na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha a žurnalistiku a politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Pracoval v komunikačním oddělení think-tanku Evropské hodnoty a následně v PR agentuře Bison & Rose, kde měl na starosti služby pro klienty z oblasti zdravotnictví. Od března 2019 působí ve společnosti Letiště Praha na pozici Specialista externí komunikace. Zodpovídá zde za komunikaci provozních témat a technických inovací. Rovněž se podílí na online komunikaci v prostředí sociálních sítí a na tvorbě oficiálního videoobsahu letiště. Spravuje oficiální letištní profil na sociálních sítích Twitter a LinkedIn. Zároveň má na starosti komunikaci se spotterskými kluby při Letišti Praha nebo letištní geocachingovou tour.