Tisková konference Virtuální realita byla přelomem v předoperační přípravě transplantací i dalších operací. Uspěla tak v kategorii PR event

Datum vydání: 22. 3. 2024

Tisková konference při příležitosti 100 modelů, které pomohly při nejsložitějších operacích u dětí i dospělých, se konala přímo ve virtuální realitě, kdy se novináři mohli prostřednictvím speciálních brýlí podívat “chirurgovi pod ruce”. K dispozici měli pacientský příběh, foto i videomateriály, reálný pohyblivý 3D model orgánu i ukázky 3D tisku využívaného při přípravě lékařů před operací. Práce Institutu klinické a experimentální medicíny zvítězila v kategorii PR event soutěže Zlatý středník 2023, navíc obsadila první místo i v kategorii Zdravotní péče a farmacie.

 

 

Listopadová akce (úterý 29. 11. 2022 v 9.00, Kongresový sál IKEM) představila plánování nejsložitějších transplantací a operací jater ve virtuální realitě i skrze praktické ukázky. Každý akreditovaný novinář měl svůj headset propojený s hlavním headsetem, kde viděl, jak probíhá příprava operatéra ve virtuálním prostředí. Chirurg komentoval, jak s modelem orgánu ve virtuální realitě pracuje, aby si mohla média představit, na co se během přípravy operace zaměřuje a v čem přesně může virtuální realita lékařům pomoci. Představena byla i aktuální kazuistika operace nádoru jater u dítěte, doprovázená videem z předsálí i ze sálu samotné operace, kde byly využity takové prostředky rozšířené reality, při které se virtuální model promítá přímo na tělo pacienta i do operační rány. Novináři dostali obrazové materiály včetně záběrů z virtuálních brýlí.

Jaká byla strategie a cíle projektu?

Cílem tiskové konference bylo představit veřejnosti program využití virtuální a augmentované reality v předoperační přípravě i při samotném výkonu především u operací a transplantací jater a poděkování partnerům (Kapka naděje a Shell) za pořízení softwaru, který umožní rozšíření tohoto programu pro pacienty v akutním stavu a urychlení přípravy virtuálního modelu. Cílem bylo také informovat co nejširší publikum (včetně odborné veřejnosti) prostřednictvím odborných i tradičních masmédií a sociálních sítí o novém programu, který nabízí léčbu pro pacienty z celé České republiky.

V čem byl projekt jedinečný a novátorský?

Pro novináře byla dle jejich slov velmi přínosná praktická ukázka celého programu. Šlo o unikátní zapojení sady více než 20 headsetů najednou, aby se během tiskové konference mohli “podívat” chirurgovi pod ruce, vidět, jak si může zobrazit například konkrétní cévní struktury v játrech na 3D modelu. Právě tato praktická ukázka spolu s poskytnutím obrazového materiálu i konkrétní kazuistiky jim umožnila o problematice informovat daleko srozumitelněji a obšírněji. Novináři se mohli podívat na průběh i ukázky 3D tisku, přímo na místě si je natočit, i "osahat".

Jaká byla cílová skupina a její zásah?

Cílovou skupinou bylo co nejširší dospělé publikum, a to jak z důvodu informování o možnosti využití technologie při operacích, tak z důvodu poděkování partnerům, a tedy jejich zviditelnění, a také informování veřejnosti i odborníků o možnostech programu operace jater. Tento cíl byl splněn, výstupy z tiskové konference se objevily napříč mediálním prostorem.

A jaký byl kreativní proces z hlediska grafiky a obsahu?

Plánování tiskové konference probíhalo již se záměrem přivést na ni co nejširší spektrum lidí z řad novinářské obce, od odborných zdravotnických a IT periodik po velká i bulvární média. Odbor PR ve spolupráci s vývojářem virtuální reality v IKEM hledal způsob, jak prakticky ukázat, jak celý program funguje. Ten s několikadenním předstihem začal programovat a připravovat headsety (jelikož propojení tolika virtuálních brýlí najednou není běžné), zaměstnanci Odboru PR pak den před tiskovou konferencí fungování prověřili. Zároveň spolu s lékaři a IT odborníky připravili tiskové podklady včetně video a fotomateriálů, virtuálních modelů, tiskové zprávy apod.

A jaký budget a míra efektivity?  

Veškerá organizace celé tiskové konference byla řešena v rámci interních zdrojů bez externích nákladů. Výsledkem byly zhruba dvě stovky mediálních výstupů (počítáme-li například i jednotlivé regionální mutace). Téma se dostalo do hlavní relace České televize i TV Nova, objevilo se v MF Dnes, Lidových novinách i Blesku, napříč regionálními mutacemi Deníku, na volnočasových serverech i ve specializovaných periodikách, jako je Medical Tribune nebo Chip, i na sociálních sítích IKEM, tak partnerů. V souvislosti s tématem se objevily i zmínky o spolupráci s Kapkou naděje a nadací společnosti Shell.

A co k projektu dodat?

Odbor PR se snaží dlouhodobě poskytovat novinářům nadstandardní “služby”, běžnou součástí press kitů jsou tak foto a videomateriály, k dispozici jsou pacientské příběhy, televize mají možnost stand-upů v atraktivních a běžně nepřístupných prostorech. Tisková konference o virtuální realitě v předoperační přípravě byla ale výjimečná v ještě praktičtějším zprostředkování zkušenosti. Odbor PR také dlouhodobě hledá inovativní cesty, jak témata z lékařského prostředí přiblížit laické i odborné veřejnosti. 

 

Poslechněte si rozhovor s Markétou Šenkýřovou nejen o tomto projektu.