Tvořte videa, pokud to má smysl

Datum vydání: 20. 3. 2024

Jaké jsou trendy roku 2024 pro tvorbu videoobsahu? A jak na videa v PR, když chceme posílit efektivitu naší strategie, mít video jako středobod kampaně nebo jím podporovat kreativní ideu?

 

 

Václav Rambousek, PR & Influence Director Ogilvy Czech zmiňuje:

Video: Nezbytný prvek v současné marketingové komunikaci

V dnešní době se forma komunikace rapidně vyvíjí, ať už jde o způsob, jakým zákazníci konzumují obsah, nebo o prostředky, které firmy využívají k oslovování svého publika. Jedním z nejvíce dominujících prvků v této proměně je video. Jak naznačuje studie provedená společností Prohibition research v roce 2023, videoformáty tvoří až 80 % customer trafficu, a pro 80 % zákazníků z generace millenials představuje silně dominantní prvek při nákupním rozhodování.

Video v PR komunikaci: Nezastupitelný nástroj

V rámci marketingového mixu si video získává stále větší pozornost, a to nejen na sociálních médiích a v kampaních influencerů, ale i v PR komunikaci. Video může hrát klíčovou roli jako ústřední prvek celé komunikační strategie, přičemž by mělo disponovat nejen správnými technickými parametry, ale mělo by také mít potenciál získat si organický mediální prostor a nejenom komerční CTA.

Různé role videa v PR

Video může plnit různé role v rámci PR kampaně. Může být ústředním prvkem, který oslovuje široké spektrum cílové skupiny a předává složitější obsah jednoduchou formou. Nemusí však jít jen o hlavní formát komunikace; může fungovat i jako podpůrný prvek, který rozšiřuje a doplňuje obsah kampaně.

Využití videa v různých fázích komunikace

Jedním z přínosů videa je jeho flexibilita a využitelnost v různých fázích komunikačního procesu. Může být účinným prostředkem již v raných fázích, jako je reakce na žádost o nabídku, kde dokáže zaujmout a oslovit potenciální zákazníky.

Video jako prostředek interní komunikace

Nejde však pouze o externí komunikaci. Video může být také mocným nástrojem pro interní komunikaci v rámci firem. Aktivní zapojení zaměstnanců do procesu prostřednictvím videa může zlepšit efektivitu komunikace a zvýšit angažovanost kolektivu.

Výzva a příležitost AI ve tvorbě videa

Rozvoj umělé inteligence otevírá nové možnosti v oblasti tvorby obsahu, včetně videa. Ačkoliv technologie jako Chat GPT zatím neumí přímo produkovat videa, evoluce AI směrem k GPT agentům poskytuje nové možnosti a otevírá nové horizonty. Tvorba videí s pomocí AI může zefektivnit proces a umožnit větší kreativitu v produkci obsahu.

Revoluce ve videoprodukci s pomocí AI: Roadtrip, ne dovolená

David Duc, spoluzakladatel ShortPRO, průkopník v oblasti videoprodukce, zdůrazňuje, že cesta k revoluční videoprodukci teprve začíná.

Technologie jako ChatGPT sice přímo nevytvářejí videa, ale jejich vývoj směrem k GPT agentům otevírá nové obzory. Avšak tato cesta není all inclusive dovolenou, ale spíše roadtripem, kde každý krok pečlivě plánujeme. Jedním z největších výzev zůstává získání poutavého materiálu. Jakmile je však získán, umělá inteligence přebírá zbytek procesu produkce. Tato efektivita revolucionalizuje tvorbu obsahu jako nikdy předtím. Zajímavé je, že jak naznačuje Duc, první pozicí, která bude ve vašem týmu zrušena, pravděpodobně bude editor. Paradoxně, první novou pozicí, kterou budete potřebovat, bude editor, který rozumí AI, což zdůrazňuje změnu potřebných dovedností v této době řízené umělou inteligencí.

Propojení teorie s praxí

Na základě Ducových poznatků nabízejí odborníci jako Barbora Šumanská a Lucie Ehrlichová praktické rady pro navigaci v oblasti AI-ovládané videoprodukce.

Barbora Šumanská, Social Director Ogilvy: S META na špici sociálních médií se stává nevyhnutelnou centralita mobilních zařízení pro spotřebu obsahu. Ve tomto prostředí není video obsah jen esenciální, je nezbytný. Zatímco TikTok se jeví jako hračička, není pro každého vhodný.

Lucie Ehrlichová, Interní komunikace ČEZ, zdůrazňuje důležitost využívání existujícího vizuálního materiálu ve firmách. S pečlivým okem a dobrými vztahy lze najít poklady vizuálního obsahu aniž byste museli sáhnout po kameře. Důraz klade na dodržování pravidel, zejména co se týče povolení a ochrany osobních údajů. Navíc prosazuje přizpůsobení formy a délky videa, aby vyhovovala cílové skupině a zprávě.

Závěr: Přijetí budoucnosti řízené AI

Celkově vzato, spojení AI a videoprodukce přináší novou éru kreativity a efektivity. Jak Duc předvídá, nejde jen o dovolenou, ale o transformační roadtrip, kde adaptabilita a inovace jsou klíčem k úspěchu. S poznatky Šumanské a Ehrlichové se cesta vpřed stává jasnější, zdůrazňujíc potřebu přijmout technologické pokroky a zůstat zakotven ve etických a praktických úvahách. Při navigaci tímto prostředím zůstává jedna věc jistá: budoucnost videoprodukce je řízená AI a ti, kteří ji přijmou, povedou cestu do nové éry vizuálního vyprávění.

 

Záznam přednášky je dostupný v členské sekci pro členy s rozšířeným a institucionálním členstvím.