Události uplynulého roku a trendy v roce 2021 v oboru PR. Anketa mezi členy Výkonného výboru PR Klubu

Datum vydání: 30. 12. 2020

Přinášíme bilanční anketu mezi členy Výkonného výboru PR Klubu. Zeptali jsme se na zásadní události uplynulého roku i na očekávané změny v PR oboru v roce 2021. 

Co vás letos v oboru PR a komunikace zaujalo, překvapilo nebo inspirovalo?         

Pavel Vlček 
Skvělé bylo vidět, jak rychle se komunikace dokázala adaptovat na novou situaci při jarní vlně covidu. Ukázalo se, že home office, vzdálená práce a propojení mohou fungovat. Dále bylo skvělé, že jsme se mohli sejít na začátku září na galavečeru Zlatého středníku. Byla to po dlouhé době a na dlouhou dobu jediná  příležitost setkat se naživo s přáteli a kolegy z oboru. 

Překvapení bylo několik. Asi tím největším bylo, jak slabá byla v posledním roce komunikace vlády. Ta spíše připomínala pohádkové „odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil“, což bylo vtipné v pohádce, ale skutečné vládě to důvěryhodnosti nepřidalo. 

Jana Pokorná 
Zaujal mě dokumentární film V síti, který vyvolal celospolečenskou debatu o kybergroomingu. Kybergrooming popisuje wikipedie jako termín označující chování uživatelů internetových komunikačních prostředků, jež tyto prostředky využívají k navázání důvěrných vztahů se svými oběťmi, zejména dětmi. Myslím, že publicita, kterou dokument a tato problematika získaly, byla opravdu značná a díky dobře řízené kampani se tak toto téma dostalo přímo k cílové skupině – tedy k rodičům a potažmo i učitelům dětí, které se mohou stát potencionálními oběťmi internetových predátorů. Pokud by se byť jen jediné dítě díky osvětové kampani této negativní zkušenosti vyhnulo, mělo to smysl.

Jana Náchodská 
Moc mě potěšila na jaře v reakci na covid okamžitá změna komunikace českých firem, a to směrem k pomoci dalším. Dále mě velmi potěšila reakce miliardáře Karla Komárka, jehož rodinná nadace koupila od společnosti Petrof piana a klavíry, které si po návštěvě předsedy Senátu Miloše Vystrčila nepřevzal čínský odběratel. K tomuto tématu se mi velice líbila i následná komunikace Komárkovy společnosti KKCG. 

Jan Osúch 
Zmíním dvě věci z oborů, jež mi jsou blízké – cestování a politika. V tom prvním mne zaujala komunikace Regiojetu, který nalákal desítky tisíc Čechů na cestu vlakem do Chorvatska. Takové mediální pokrytí jednoho okrajového travel produktu se jen tak nevidí a dokazuje to, že Radim Jančura pořád dokáže inovovat a také dobře komunikovat.

A to druhé bude negativní. V oblasti politické a veřejné komunikace jsem zklamán mizernou komunikací vlády a řady státních úřadů kolem koronaviru. To je něco, na co budeme dlouho vzpomínat, a věřím, že se z toho i státní správa poučí. Do kapsy nás strčilo nejen jako tradičně Německo, ale ve všech ohledech třeba i Slovensko. 

Patricie Šedivá
Zaujala mě kreativita a úsilí s jakým jsme se všichni vrhli do nových výzev, kdy jsme čelili mnoha omezením, nejen v osobním styku. Lidé si poradili s mnoha věcmi sami i bez podpory státu. Překvapila a potěšila mě obrovská vlna solidarity. Komunikace je klíčová oblast – je jedno, zda ve firmě nebo ve státě – vždy musí fungovat konzistentně, v krizi obzvláště. Překvapila mě matoucí a nekonzistentní komunikace vlády v takto krizovém okamžiku. 

Z dubnového průzkumu agentury Ipsos pro PK Klub vyplynulo, že v důsledku koronavirové krize, měly firmy v plánu zvýšit investice do videa a interní komunikace a naopak šetřit na eventech a tištěných magazínech. 
Dokážete po druhé vlně pandemie odhadnout, jak se promění investice firem do komunikace v důsledku nastupujícího ekonomického ochlazení? 

Pavel Vlček 
Rozpočet je investiční a nikoli nákladová položka. Stačí selský rozum a zdravá odvaha „ořezat sádlo“ a nevěnovat se projektům a činnostem, které třeba agentury mohou hezky vykazovat v time sheetech. Jsou to například oblíbené reportingy nebo docházení na meetingy. Vždy je potřeba si pevně stanovit cíle, chtít vidět reálný efekt a na něj zaměřit veškeré síly.

Co se týče audio a video obsahu, ty už pár let nejsou jen zajímavým doplňkem psaného textu, teď jsou grafika a autentický obsah nutností. Zlepšila se i nabídka, neexistují jen drahé služby, ale možnost volby od levných až po drahé. Je jen na zadavateli ujasnit, jaký má video splňovat účel. Určitě si ani v příštím roce nikdo netroufne příliš sázet na eventy a akce vyžadující více osob pohromadě. O to důležitější bude obsah a načasování, které teď víc než kdy jindy závisí hlavně na zkušenosti a správné intuici komunikátora, protože přesné plány v současné situaci dělat nelze.

Jan Osúch 
Uvedené trendy budou nepochybně stále viditelnější. Přidal bych k nim ještě mnohem větší podmíněnost investic do komunikace na základě měřitelnosti výsledků. Nebo zjednodušeně – očekávám, že ubyde věcí “na image” nebo dělaných leckdy čistě z firemní tradice, a každá koruna vydaná na komunikaci se bude dvakrát otáčet a poměřovat tím, co firmě reálně přinese.  

Patricie Šedivá
Opatření kvůli pandemii posílila digitalizaci, online a virtuální komunikaci či automatizaci. Je  velmi pravděpodobné, že tyto nástroje budou využívány i nadále a je dobré je zahrnout do svých aktivit - do budoucna je to cesta, jak získat širší publikum.

Jaké očekáváte změny v oboru komunikace a public relations pro rok 2021? 

Pavel Vlček 
Uvidíme mnohem méně „zbytečných projektů“ a ruku v ruce s tím bude potřeba u zadavatelů redefinovat, do čeho investovat znalosti, energii a peníze. Spousta dosud rutinních činností aktuálně nedává smysl a za současných podmínek tak přestává mít smysl najímat na všechno jednu stálou agenturu. Nutně musí dojít ke změně při uzavírání smluv s dodavateli. Efektivní je mít uzavřené třeba 2 nebo 3 rámcové smlouvy s agenturami a o jednotlivé projekty či kampaně je nechat mezi sebou soutěžit. Vyžaduje to sice více energie od zadavatele, ale výsledkem jsou mnohem kvalitnější návrhy. A právě efektivita je nyní zásadní. 

Jan Osúch 
Věřím, že pokles trhu a nutnost většího soupeření i mezi PR profesionály o dobré místo či zajímavého klienta, nakonec přinese i zvýšení jejich profesionality, nutnost učit se novým věcem a celkově tak posílí obor jako celek. Nešikovní se hůř schovají a kdo na sobě naopak zapracuje, může z toho těžit. 

Patricie Šedivá
Co přinese v komunikaci rok 2021, je těžké předjímat – zda se bude omezovat komunikace a další aktivity kvůli ekonomickým dopadům, případně jakým způsobem… nicméně tato krize ukázala, jak je kvalitní komunikace potřebná a také, jak zoufale stát potřebuje digitalizaci.

Co nabídne PR Klub stávajícím i novým členům v nadcházejícím roce? 

Pavel Vlček 
Těšíme se na zajímavá setkání s inspirativními osobnostmi. Pro experty z branže připravujeme například témata jako je interní a externí komunikace, udržitelnost, CSR nebo public affairs. 

Jana Pokorná 
Platforma PR klubu nabízí přirozené zázemí s více než 20letou historií pro setkávání lidí z oboru, kteří spolu mohou sdílet nejen best practices, ale i to, co se nepovedlo, protože jen tak se můžeme dál posouvat a dělat svou práci lépe. Málokde se koncentruje tolik lidí z oboru public relations jako najdete na našich akcích. Tím, že nejde o jednorázovou záležitost typu profesní konference, ale o kontinuální interakci (proto i ten historický název „klub“, byť svými parametry se jedná spíše o asociaci) propojující profesionalitu s přátelskou bází, je přínos pro členy dlouhodobý.

Rádi bychom proto i v příštím roce uspořádali řadu setkání s odborníky a sdíleli tak poznatky o nejrůznějších tématech, které hýbou naší komunitou, ocenili ty nejlepší PR profesionály a nejlepší projekty v oborových cenách Mluvčí roku a Zlatý středník anebo se jen potkali nad sklenkou dobrého pití na některé z našich pravidelných neformálních párty.

Jan Osúch 
Mohu slíbit, že s kolegy ve výkonném výboru chystáme podmínky právě k tomu, aby ti, kdo jsou s námi i v době obtíží, dál profesně rostli. 

Patricie Šedivá
Určitě řadu zajímavých příležitostí pro networking a know-how sharing, chystáme řadu inspirativních setkání na aktuální témata s velmi zkušenými profíky.

Jaké je vaše profesní přání? 

Pavel Vlček 
Mé přání je v souladu s tím, co se již nezadržitelně děje a sice, že komunikace a reputation management má ve firmách a organizacích stejnou váhu jako sales, operations či risk management. Komunikace je totiž, ať chcete nebo nechcete, pevným lanem, které propojuje všechny součásti ve srozumitelný a čitelný celek. 

Jana Pokorná 
Nemám konkrétní přání, ale spíše se těším na nové výzvy, které mohou přijít. Tak snad jen abychom měli opět více možností se potkávat osobně. Přestože vynucený přechod na čistě online komunikaci některé věci urychluje, vytratila se ta zábavná neformální část, jež byla často součástí osobní interakce s lidmi, se kterými se vám dobře spolupracuje. A člověk není jen stroj na práci, ale osoba společenská.

Jana Náchodská 
Profesionální komunikace a udržování a rozvíjení dobrých vztahů s klíčovými skupinami jsou v dnešní době důležité pro každou firmu. Přeji si proto, aby se obor PR nadále úspěšně rozvíjel, a aby firmy jeho znalostí a know-how dobře využívaly. 

Jan Osúch 
Aby mě to, co dělám bavilo. Ideálně každý den. 

Patricie Šedivá
Abych se toho co nejvíc naučila, napříč obory, od všech inspirativních lidí, které kolem sebe mám.

Co byste přáli PR Klubu do nového roku? 

Pavel Vlček 
PR Klubu přeji, aby byl takový, jaký si ho jeho členové přejí mít. Je skvělé, že ho tvoří lidé, kterým jde o profesionalitu oboru, a kteří se chtějí rozvíjet a sami inspirovat. Je to velice milá společnost. 

Jana Pokorná 
Přeji PR klubu, ať mu fandí dál tolik skvělých členů jako dosud (a ještě aspoň o pár víc), kteří mají zájem náš obor kultivovat a chuť se aktivně zapojit. 

Jana Náchodská 
PR klubu přeji, aby se v něm nadále dařilo vše, co jsme v minulých letech nastartovali – celková modernizace a inovace oborové soutěže Zlatý středník, organizace prestižního ocenění Mluvčí roku a pořádání mnoha dalších zajímavých edukačních a networkingových akcí. Dále PR klubu přeji mnoho členů. V současné době sdružujeme přes dvě stě PR profesionálů, pomáháme s předáváním seniorních znalostí v oboru, sdílením zkušeností, a staráme se o jejich profesní růst. Staráme se také zároveň o rozvoj oboru PR, ve kterém působíme.

Jan Osúch 
Úspěšné členy a spokojené klubové partnery. 

Patricie Šedivá
Mnoho dalších nadšenců, kteří budou mít chuť formovat, kultivovat, rozvíjet a inovovat náš velmi krásný, přesto velmi těžký obor public relations.