Unikátní průzkum přes messenger vedl chatbot Pepa a zjistil, jak se spravují sociální sítě v Česku

Datum vydání: 15. 12. 2020

První místo v kategorii Nejlepší využití sociálních sítí získal projekt, který byl realizován v rámci příprav knihy Jak na sítě. Průzkum mezi správci sociálních sítí byl veden formou konverzace v messengeru na facebookové stránce “Eliška Vyhnánková”. Dotazujícím byl vtipný a pohotový chatbot Pepa. Zjistil například, že pouze 21 % správců má delší praxi v oboru než 5 let, téměř 70 % profesionálů starajících se o profily se věnují i dalším oblastem (nejčastěji PR, obchodu či IT), 57 % správců je zvyklých pracovat i mimo pracovní dobu, nebo že průměrný plat správců sociálních sítí je 33 700 Kč čistého.


I přesto, že je v Česku na sociálních sítích už 5,7 milionů lidí, firmy správu svých profilů stále podceňují. Mnohdy není jasné, jak se o sociální sítě starat, kdo se jim má věnovat, o kolik si má říct peněz, kolik času na to má mít vyhrazeno apod. Autorky bestselleru Jak na sítě Eliška Vyhnánková a Michelle Losekoot se v rámci průzkumu rozhodly na tyto otázky najít odpověď přímo u zdroje - správců sociálních sítí. 

Konverzaci ve Facebook Messengeru s chatbotem zahájilo 1 175 respondentů, relevantní skupina jich čítala 934 a dotazník dokončilo 659 respondentů. Míra dokončení byla 70, 5 % u relevantního publika (správci). Chatbot Pepa byl vyvinut ve spolupráci s technologickou společností Feedyou, která nabízí chatboty na míru pro HR, Customer Service, Sales a marketingové potřeby firem. Z jejich strany byla doporučována ideální délka chatbota pro udržení pozornosti kolem 5-10 minut. Díky vtipným a pohotovým reakcím si uživatelé povídali s chatbotem často i desítky minut (medián byl 19,6 minuty). Hlavní výzvou tedy bylo najít kompromis mezi zábavou a vtipnou konverzací s chatbotem Pepou a zajištěním dostatečného množství smysluplných dat, které bylo potřeba od správců získat. To vše se povedlo zejména díky vhodnému nastavení tone-of-voice, správně zvoleným insightům z cílové skupiny a trefným copywritingem. Spuštění předcházelo několikatýdenní testování, aby se uživatelé neztratili v žádném z desítek možných scénářů konverzace a udržela se logika a návaznost dialogu. Sběr dat probíhal 10 měsíců od prosince 2018 do září 2019. 

Výzkum byl připraven autorkami knihy v neplacené spolupráci se společností Feedyou. Nejvýznamnější položkou tak byly výdaje na kampaň na Facebooku v celkové výši 12 882 Kč a náklady na grafičku, která vyhotovila infografiku s výsledky výzkumu. 

Inovace projektu spočívá v kombinaci využití nástroje přirozeného pro dotazovanou cílovou skupinu správců. Pro ty je konverzace v soukromých zprávách na FB příjemnější než klasické formy dotazníků. Projekt také prověřil zcela nové možnosti chatbota a jeho využití pro klasické dotazníkové šetření.

Příloha: Vyhnánková & Losekoot_infografika