Úspěšný interní časopis ŠKODA Mobil zapojuje zaměstnance do tvorby obsahu

Datum vydání: 13. 1. 2021

Přestože interní komunikace ŠKODA AUTO pracuje se zhruba 20 komunikačními nástroji, i v letošním roce zůstávají nejoblíbenějším médiem tištěné noviny. Tento výjimečný fenomén je dán zejména zapojením zaměstnanců do tvorby obsahu, pravidelným měřením postojů a očekávání a zpracováním obsahu tak, aby ho čtenáři skutečně ocenili. Noviny vycházejí měsíčně v nákladu 25 000 výtisků (pro srovnání, je to téměř stejný náklad, jako mají tištěné měsíčníky časopisů Maminka, Cosmopolitan nebo National Geographic Česko). Tento úspěšný formát interní komunikace získal první místo v soutěži Zlatý středník v kategorii interní tištěný časopis a noviny.

Noviny zaměstnanců ŠKODA AUTO - Leden 2021

Jednou z největších výzev pro členy redakce interních novin ŠKODA Mobil je zaujmout velmi heterogenní cílovou skupinu - od dělníků po inženýry. Zpracování témat proto musí být srozumitelné a atraktivní pro všechny. Primární cílovou skupinou novin jsou pracovníci dělnických profesí ve výrobě bez počítačového vybavení. Články se o svědčilo stavět zejména na osobních výpovědích řadových pracovníků. Noviny přinášejí aktuální informace z automobilky i koncernu VW. Zabývají se vizemi firmy a nejnovějšími trendy v automotive. ŠKODA Mobil pomáhá zaměstnancům porozumět revolučním změnám, ke kterým v automobilovém průmyslu dochází, a v jejich kontextu vysvětlit kroky vedení společnosti. I z tohoto důvodu je časopis ŠKODA Mobil důležitým nástrojem, který zvyšuje loajalitu kolegů.

V roce 2019 prošel ŠKODA Mobil výraznou proměnou. Na základě zpětné vazby od čtenářů byl původní formát A3 nahrazen menším a praktičtějším B4. Tvůrci zapracovali i na designu a od začátku roku 2020 využívají novou platformu pro online publikování, která přináší lepší zážitek z četby, větší přehlednost, plně responzivní zobrazení a řadu interaktivních prvků (videa, animace atp.).  

Publikaci čtou také zaměstnanci zahraničních závodů ŠKODA AUTO, dodavatelé, dealeři, importéři, bývalí pracovníci a jejich rodinní příslušníci, obchodní partneři, kolegové z koncernu a novináři. Online verzi novin si mohou přečíst i zaměstnanci z dalších více než 100 zemí, kde je společnost aktivní. 

Představy a postoje čtenářů jsou zjišťovány pravidelnými průzkumy a jejich preference jsou zohledňovány při přípravě novin. Při tvorbě obsahu je pozornost zaměřena na řadové pracovníky, praktické informace a zajímavá témata. Oblíbená jsou také lokální témata. Prostor je dán i kulturním tipům, pozvánkám a inzerci. Obsah je pravidelně stavěn i na materiálech od zaměstnanců, získávaných prostřednictvím různých výzev (Okem zrcadlovky, Pamětníci OCTAVIA 1. generace, Hledáme pamětníky starých řemesel!).

Noviny mají pozitivní ohlas nejen napříč celou firmou, ale také v koncernu. Stojany s časopisem jsou většinou po prvním týdnu od vydání prázdné. On-line verzi ŠKODA Mobilu si měsíčně prohlédne přes 8 000 čtenářů. Počet čtenářů on-line verze roste především v zahraničí. Čtenáři novin oceňují zejména pestrost témat, praktický formát, profesionální grafické zpracování a hezké fotografie. ŠKODA Mobil považují za tradiční médium prezentující firmu a řada z nich ho po přečtení předává dalším členům rodiny či známým.