V březnu přibylo 6 nových členů!

Datum vydání: 31. 3. 2019

Nárůst členů pokračuje. Za únor vzrostly naše řady o 7 nových členů! 

Štěpán Soukeník

Od roku 2009 jsem se posunul od studenta PR, přes agentury a americkou softwarovou firmu, po konzultanta a výzkumníka. Soustředím se na kombinaci PR a public affairs. Mou specializací je komunikace ve veřejné správě. Větší firemní projekty vedu v agentuře Communication Lab. Mezi mé reference patří mj. Facebook, Google, Westinghouse, ÚV ČR či MPO. Těším se na potkávání stejně nadšených kolegů! 

Mgr. et Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

Vystudoval politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK v Praze, politologii ve specializaci komparativní politologie, obecná politologie a politická geografie tamtéž, veřejnou správu a regionální rozvoj na Vysoké škole managementu veřejné správy Bratislava, doktorát získal v oboru teorie politiky na FF UKF v Nitre. Absolvoval rovněž studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů střední školy na Národním ústavu dalšího vzdělávání Pardubice. Krom pedagogické činnosti na středních školách působil v letech 2007 – 2015 pedagogicky a vědecky na ARC-VŠPSV v Kolíně a Kutné Hoře, kde vykonával rovněž funkci prorektora (2010-2015). Od jara r. 2018 působí na MK v odboru muzeí, od ZS 2016-17 přednáší na VŠMVV Praha, kde se rovněž podílí jako jeden z hlavních řešitelů na grantu MK ČR v oblasti muzejního vzdělávání – PR a Marketing v Muzejnictví. Odborně se věnuje v oblasti politické vědy zejména oblastem mezinárodní migrace, volebních studií, totalitarismu, politického stranictví a policy analysis, v oblasti veřejné správy pak zejména marketingu a marketingovému managementu ve veřejném sektoru.

Ondřej Šrámek

Mediální základ jsem získal již během studií žurnalistiky na ČT24, nejprve jako směnař-redaktor, posléze jako editor. Velkou školou potom byla role tiskového mluvčí na ministerstvu financí, stejně jako působení v PR agentuře, což obojí poskytlo další rozměr a další úhly pohledu na novinářskou práci a média obecně. Získané zkušenosti již téměř druhým rokem aplikuji pro radnici Prahy 6.