Václav Koukolíček, držitel ocenění Mluvčí roku - Jak se změnilo nákupní chování zákazníků a co nás v oboru PR ještě čeká?

Datum vydání: 6. 11. 2021

Jak se změnilo nákupní chování zákazníků a jakým výzvám bude obor public relations čelit v následujících letech? Přečtěte si názory a postřehy Václava Koukolíčka, External Communications Managera společnosti Tesco Stores a držitele nejvyššího ocenění Mluvčí roku 2020 v soukromém sektoru.

Vaše loňské přání na odložení roušek a neomezené setkávání s novináři v roce 2021 se zcela nevyplnilo. Jak jste se vypořádal s nastolenými podmínkami?

Na čas se situace uvolnila a musíme být rádi za každou uspořádanou akci. O to víc mne těší, že mohlo fyzicky proběhnout například vyhlášení Zlatého středníku. Bylo skvělé vidět lidi z oboru zase pohromadě a mít možnost se s nimi pozdravit a popovídat si. I nám v Tesco se podařilo v mezičase zorganizovat několik komunikačních aktivit pro novináře, kde jsme se mohli zase po delší době potkat. Část eventů už asi nadobro zůstane jen ve virtuální podobě, o to vzácnější pak ale budou ty, které proběhnou fyzicky.

Kterou z komunikačních výzev Tesca v uplynulém covidovém roce vnímáte jako nejnáročnější?

V průběhu pandemie covid nás poměrně značně zaměstnávaly neustálé legislativní změny u nařízeních, která se týkala provozu maloobchodu. Navíc byly často ohlašovány v předvečer dne, od kterého měly začít platit. V mnoha případech pak nebylo ani zcela jasné přesné znění a bylo na nás, jak si některá opatření interpretovat. Zákazníci pak ráno chodili do našich obchodů a chtěli po nás vysvětlení, co a proč platí. Obstáli jsme v této těžké výzvě se ctí, pomohli k celkovému zklidnění situace a všem kolegům za to patří velký dík.

K jakým nejzásadnějším změnám došlo kvůli covidu u chování Vašich zákazníků?

Pozorujeme několik zásadních trendů, které se objevily již na začátku pandemie a přetrvaly do dnes. Chodí nakupovat méně zákazníků, vzrostl ale jejich nákupní koš. Roste obliba online nákupů potravin a dalších moderních technologií, jako je např. nákup pomocí skenerů nebo mobilního telefonu. Větší procento plateb za nákup už probíhá bezhotovostně. Pozorujeme i příklon ke zdravému stravování, zákazníci nakupují více ovoce a zeleniny a vyhledávají nejrůznější alternativy masa.

Jak se za poslední rok proměnil PR tým ve vaší společnosti?

Za poslední rok zůstal náš komunikační tým téměř beze změny, pominu-li kolegyni Markétu, která si začne již brzy plnit rodičovské povinnosti. Za ni už máme plnohodnotnou náhradu a jsme moc rádi, že si mohla se svou nástupkyní osobně předat veškerou agendu a mohly po dobu jednoho měsíce pracovat společně.

Jakým směrem se bude podle vás PR svět ubírat v následujících letech? Vnímáte růst konkrétních trendů?

Pozorujeme obrovské zrychlení komunikace, což klade zvýšené nároky na obě strany, tedy jak na tu novinářskou, tak na firemní/veřejnoprávní, stejně tak i na agenturní. Zásadním způsobem narostlo množství informací a s tím i problém, jak ověřit jejich věrohodnost. Je zde velký prostor pro fake news a dezinformační weby, z toho mám osobně velkou obavu a bohužel se to v plné nahotě projevuje v probíhajícím očkování. Do celé komunikace se bude jistě stále více propisovat trend udržitelnosti a snaha prodat konkrétní hmatatelné výsledky a jejich přímý dopad na životní prostředí a planetu.

Co aktuálně vnímáte jako hlavní rozdíl mezi mluvčími ve veřejném a soukromém sektoru?

Tím, že jsem měl možnost vyzkoušet si obojí, mám jisté srovnání. V práci jako takové bych zásadní rozdíly nehledal. V čem ale vidím rozdíl u práce ve veřejném sektoru je nutnost oddělit politickou komunikaci od odborné. Pozice mluvčího v případě ministerstev je pak často úzce spojená s osobou ministra a životnost některých mluvčích je pak, i přes jejich nesporné profesní kvality, bohužel velmi krátká. V  soukromého sektoru míváte více prostoru na systematičtější práci v delším časovém horizontu.