Vítěz kategorie Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG pomohl s výukou žáků z Ukrajiny

Datum vydání: 26. 2. 2024

Jak to všechno začalo? Válka na Ukrajině přivádí do ČR tisíce dětí, které se ocitají v českých školách. Nejen jazyková bariéra se stává problémem. Pro žáky, ale i pro řadu učitelů. V České televizi věděli, že pomocná ruka se bude hodit. A tak ji podali. Na ČT edu vytvořili speciální výukovou sekci pro děti z Ukrajiny. Jak o ní dát vědět? Šli na místa, kde pomoc hledali. Po roce mohou říct: mise splněna.

 

 

Jak pomoc probíhala?

Sekce pro ukrajinské žáky je součástí webu ČT edu už více než rok. Během něj vytvořili stovky bilingvních pracovních listů nebo animovaný seriál, který pomáhá s výukou češtiny. Titulkovali vzdělávací videa, díky kterým děti poznaly české reálie, historii i zeměpis. Vytvořili slovníčky i začleňovací hry. Veškerý obsah pečlivě připravovali a vybírali odborníci. Vědí, že kvalita je zásadní. Stejně jako dostupnost. Všechny materiály byly a jsou zdarma, pro kohokoliv a kdykoliv. Učitelům nabízejí jednoduchou cestu, jak se dostat k ověřenému obsahu, který mohou jednoduše použít ve výuce. A děti se díky němu učily o trochu hravější a zábavnější formou.

A jaká byla strategie a cíl projektu

Cíl? Pomoci ukrajinským dětem i českým učitelům. Nejdřív se obrátili přímo na pedagogy. Právě ti mohli poskytnout ty nejcennější informace. Pomocí dotazníků se zeptali, co by pro ně bylo opravdu užitečné. A dostali tisíce reakcí, které ukázaly směr. Našli překladatele, psychology i další odborníky a spolu s nimi vytvořili kvalitní a bohatý obsah pro ČT edu. Vědět o něm dali skrz spot v TV, ale hlavně přes sociální sítě a rozcestníky se zaměřením na pomoc lidem z Ukrajiny. Povedlo se dostat na web Ministerstva vnitra, krajů i neziskových organizací. Posílali plakáty do škol a s učiteli komunikovali přes direct-maily.

V čem byl projekt jedinečný a novátorský?

Projektů zaměřených na Ukrajinu vznikl nespočet. V čem byl tento jedinečný? 
Cílem České televize bylo a je vzdělávání. Rychle se zapojit a pomáhat s výukou češtiny jako cizího jazyka i jiných předmětů. U toho neustále kontrolovali, že materiály zůstávají tak kvalitní, jak jsou učitelé a další uživatelé ČT edu zvyklí. 

Koho měl projekt zasáhnout?

Hlavní cílovou skupinou byli učitelé. Zejména ti, kteří se museli připravit na příchod nových žáků a studentů z Ukrajiny. Další cílovou skupinou byly přímo děti z Ukrajiny a v menší míře také jejich čeští spolužáci a spolužačky.
Potřeby a preference těchto skupin byly rozdílné. I proto byla nejdůležitější přímá komunikace s nimi přes direct-mail, sociální sítě, internetové rozcestníky, odborné platformy. Důležité bylo i přímé rozesílání plakátů do škol a školek či na dětské tábory. Od spuštění bylo staženo víc než 150 tisíc pracovních listů, slovníčků a metodik vhodných do výuky i na procvičování doma. Videa zaznamenala desetitisíce zhlédnutí.

A jak vypadal kreativní proces z hlediska grafiky a obsahu?

Rychle, efektivně a kvalitně – právě tak potřebovali obsah vytvořit. A stejně ho i komunikovat. Čas? Nebyl. Děti z Ukrajiny přišly náhle a stejně překotně se zapojovaly do výuky. Aby byla užitečná, potřebovaly nejen ony, ale i pedagogové vhodné materiály. Propojili se s překladateli, lektory češtiny pro cizince, didaktiky i psychology. Ti všichni pomohli tvořit obsah. Při tvorbě grafiky se drželi standardů, které nabízí web ČT edu. Tedy jednoduchosti a barev CMYK. Využili grafik, ilustrací či fotografií, jež pasovaly k dílčím tématům. Ty vždy ještě doplňovali o aspekt odkazující na Ukrajinu – modrou a žlutou barvu z vlajky, dekorativní nápisy v azbuce.

Jaký byl budget a jakými nástroji výsledky měřili?

ČT edu využilo výukové materiály, které již dříve pro web připravili zkušení pedagogové. Videa či pracovní listy nechali přeložit do ukrajinštiny – vznikly bilingvní zdroje. Oslovili NPI, od kterého získali financování animovaného seriálu k procvičování češtiny. Vytvořili i další vzdělávací obsah: o konfliktu, psychologické pomoci nebo inkluzi žáků-cizinců. Hlavní investicí se stalo financování všech spolupracovníků. To stálo 100 tis. Kč. PR i marketingová kampaň, stejně jako výzkumy nebo oslovovací akce, vznikaly in-house. Sekce se prakticky ihned stala hojně navštěvovanou a patřila k nejpopulárnějším na ČT edu, kam každý měsíc zavítalo přes 150 tis. uživatelů.

Co k vítěznému projektu ještě dodat?

Víte, co znamená привіт? Řada ukrajinských dětí ještě před dvěma lety nevěděla, co znamená ahoj. A tak na pár měsíců web ČT edu, obrazně řečeno, obarvili do modro-žluté. Během několika týdnů měli opravdu bohatý obsah, který pomáhal. O tom je přesvědčovala pozitivní zpětná vazba i tisíce návštěv, hojné přehrávání videí a stahování materiálů. Stanovený cíl se splnil. Ale je to konec? Ne. Válka také neskončila. Ve vzdělávání všech žáků a studentů se snaží čelit novým výzvám a být užiteční učitelům, dětem i rodičům.

Na webu najdete mnoho materiálů třeba k přijímačkám na střední školy, zápisům do 1. třídy a dalším zajímavým tématům.