Shromáždění členů je nejvyšším orgánem PR Klubu a dává tak všem členům možnost detailně se seznámit s činností klubu a pomoci Výkonnému výboru a Revizní radě s jeho dalším směřováním. Na programu je úprava stanov, shrnutí činnosti organizace za uplynulý rok, představení plánů na rok následující a volba členů do Výkonného výboru.

Program

 • Schválení programu
 • Schválení Jednacího a volebního řádu
 • Volba Volební komise
 • Zpráva o činnosti PR Klubu v předchozím období
 • Zpráva o hospodaření PR Klubu v předchozím období
 • Zpráva Revizní rady
 • Směřování a další rozvoj PR Klubu
 • Schválení nového znění stanov
 • Představení kandidátů a volba členů Výkonného výboru
 • Diskuse a různé
 • Schválení usnesení

 

Jak se na místo dostanete

Místo konání

Truhlárna - Event Room
Šaldova 388/5
18000 Praha

Kontakt pro účastníky