Shromáždění členů je nejvyšším orgánem PR Klubu a dává tak všem členům možnost detailně se seznámit s činností klubu a pomoci Výkonnému výboru a Revizní radě s jeho dalším směřováním. Na programu je shrnutí činnosti organizace za uplynulý rok, představení plánů na rok následující a volba členů do Výkonného výboru a Revizní rady.

 

 

 

zdarma pro členy PR Klubu
není možná pro ostatní zájemce

Program

 • Schválení programu
 • Schválení Jednacího a volebního řádu
 • Volba Volební komise
 • Zpráva o činnosti PR Klubu v předchozím období
 • Zpráva o hospodaření PR Klubu v předchozím období
 • Zpráva Revizní rady
 • Směřování a další rozvoj PR Klubu
 • Představení kandidátů a volba členů Výkonného výboru
 • Představení kandidátů a volba členů Revizní rady
 • Diskuse a různé
 • Schválení usnesení
   

Registrujte se

zdarma pro členy PR Klubu
není možná pro ostatní zájemce

Jak se na místo dostanete

Místo konání

enforum event space
Sokolovská 695
18600 Praha

Kontakt pro účastníky