Mezi odbornou veřejností se již dlouho mluví o tom, že je potřeba zavést transparentní pravidla pro lobbing, jakožto zcela legitimní společenské aktivity, jejímž úkolem je předávání občanských podnětů a názorů politikům či zastupování zájmů konkrétních skupin. 

Ministerstvo spravedlnosti nedávno představilo návrh zákona regulující lobbing. Co je jeho cílem a jaké nové povinnosti z něj potenciálně vyplývají pro pracovníky z oblasti Public Affairs a Government Relations? Přijďte si poslechnout zkušenosti a novinky z praxe zástupců organizací, které jsou s tématem úzce spjaty. Dozvíte se jejich stanoviska k aktuálnímu návrhu zákona o lobbování, názor na postoje Čechů k lobbingu nebo pohled na aktuální politická a celospolečenská témata.

 

 

V diskusi se budeme věnovat zejména těmto bodům:

 • Jaké jsou hlavní pilíře projednávaného zákona o lobbování?
 • Co v aktuálním návrhu chybí?
 • Koho se zejména týká regulace lobbingu?
 • Jaký vliv může mít schválení zákona na důvěru občanů v politiky?
 • Je regulace lobbingu českým specifikem nebo je běžnou součástí pravidel hry? A co pro vykonávání této činnosti platí v Bruselu?
 • Jaký dopad může mít lobbing na podobu zákonů?
 • Jaká obecná etická pravidla bychom měli v jednání se státní správou vždy dodržovat?

 

O své poznatky se s vámi podělí:

 • Jiří Kapras – ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti
 • Lukáš Kraus – vedoucí analytického týmu Rekonstrukce státu
 • Martin Orgoník – ředitel pro vnější vztahy a udržitelnost v T-Mobile
 • David Ondráčka – konzultant
 • Marek Steiger – Head of Brand v Mediaboard
 • Tomáš Macků – External Affairs Director, Ipsos

 

Akce je určena exkluzivně pouze pro 30 hostů. Registrujte se níže.

 

Kdo se přijde podělit o své znalosti a dovednosti

Jiří Kapras

Ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti, hlavní autor zákona o ochraně oznamovatelů

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Právo a právní věda. Působil jako advokátní koncipient v pražské advokátní kanceláři zaměřené na trestní a přestupkové právo, poté v oddělení trestně právní legislativy Ministerstva spravedlnosti se zaměřením na problematiku teroristických trestných činů a pomoci obětem trestných činů. Od roku 2016 se věnuje problematice střetu zájmů veřejných funkcionářů v České republice a oblasti boje proti korupci se zaměřením na regulaci lobbování a ochranu oznamovatelů protiprávního jednání.

Působí jako ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti. Je předsedou Pracovní komise ke střetu zájmů Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí a členem autorského kolektivu pro přípravu nového a doplněného vydání komentáře k zákonu o střetu zájmů.

Lukáš Kraus

Právník a vedoucí analytického týmu Rekonstrukce státu

Lukáš Kraus se od roku 2011 podílí na činnosti přední české právnické organizace Frank Bold. Pomáhal v počátečních fázích Rekonstrukce státu - největšího protikorupčního projektu v České republice iniciovaného organizací Frank Bold, který byl zahájen v roce 2013. Od dubna 2016 působil jako vedoucí koordinátor advokační práce Rekonstrukce státu a po rozšíření projektu v roce 2019 se stal také vedoucím analytického týmu.

Martin Orgoník

Ředitel pro vnější vztahy a udržitelnost v T-Mobile

Po vysoké škole se soustředil na soutěžní právo, primárně na mezinárodními kartely (na toto téma získal titul JUDr). Po studiu působil v Evropské komisi, v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, dále ve společnosti Ofcom - regulačním orgánu a úřadu pro hospodářskou soutěž pro vysílací, telekomunikační a poštovní průmysl ve Spojeném království. Zakotvil v telekomunikacích, kde se věnoval nejdříve regulaci a soutěžnímu právu, nyní má na starosti vnější vztahy a udržitelnost. V průběhu celé své kariéry je v úzkém kontaktu s úředníky státní správy, politiky, poslanci, senátory a jejich poradci.

David Ondráčka

Expert v oblasti politické korupce, financování stran, veřejných zakázek a investic, veřejné správy a veřejných politik

David Ondráčka se angažuje v připomínkování legislativy a působí jako konzultant v oblasti compliance pro firmy, mezinárodní instituce a organizace v řadě zemí od Evropy, přes Kavkaz až po Mongolsko.

Přednáší související témata na českých vysokých školách (UP Olomouc, UK a MUP v Praze, MU v Brně), je jedním z nejcitovanějších odborníků v českém veřejném prostoru. V roce 2009 dostal za svou činnost cenu Alice Garrigue Masaryk.

Od ledna 2008 do listopadu 2020 byl ředitelem české Transparency International. Dříve působil ve veřejné správě. V říjnu 2017 byl zvolen na valné hromadě Transparency International v Berlíně do představenstva jako člen globální Správní rady TI. Na tuto pozici byl opětovně zvolen v listopadu 2020 na roční mandát. Působil také v Etické komisi AIFP, Etické komisi Asociace developerů a Dozorčí radě Fondu kinematografie.

Marek Steiger

Head of Brand v Mediaboard

Marek Steiger zastává pozici Head of Brand partnerských společností Mediaboard a Imper. Předtím byl ředitelem pro klientský servis komunikační agentury Olmer ad a Talk PR. V minulosti působil také jako vedoucí externí komunikace a tiskový mluvčí ve společnosti Vodafone, kde stál u významných milníků jako uvedení neomezených dat na český trh, představení sítí 5G či akvizice UPC. Významnou zkušeností pro něj bylo rovněž jeho 14leté působení v Zoo Praha.

 

Tomáš Macků

External Affairs Director, Ipsos

Tomáš Macků se podílí na dlouhodobých rozvojových projektech s důrazem na implementaci výsledků z výzkumu do marketingových a komunikačních strategií, zodpovídá za public relations, komunikaci, za vztahy s významnými klienty a za partnerské spolupráce. V posledních letech se věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje. V oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění pracuje více než 25 let, působil v mnoha výzkumných agenturách a od roku 2007 pracuje v Ipsosu. Působí v mnoha svazech, asociacích, profesních a odborných porotách vyhlašujících nejlepší produkty, služby a projekty.

 

Program

18.00 – 18.10 hod. Úvod k tématu a představení hostů
18.15 – 18.45 hod.

Prezentace hostů 

 

Jiří Kapras – ředitel Odboru střetu zájmů a boje proti korupci Ministerstva spravedlnosti

 

Sporné body regulace lobbování v ČR.

 

Příspěvek představuje základní komponenty regulace lobbování, jež je v tomto volebním období připravována vládou. Popisuje dosavadní průběh legislativního procesu a očekávaný harmonogram dalších prací. Poté se příspěvek zaměřuje na vykreslení těch částí regulace, které jsou mezi stakeholdery vnímány jako nejvíce sporné nebo politicky citlivé.

 

 

David Ondráčka – konzultant

 

Jak funguje aktuální praxe lobbingu a mohou v tom navrhovaná pravidla pomoct?

 

Pravidla lobbingu nejsou primárně protikorupční nástroj, ale snaha zvýšit důvěru v legitimitu rozhodování.

Rozdíl mezi lobbistou, politikem, poradcem, úředníkem se stále častěji stírá.

Jak probíhá lobbing za Fialovy vlády, v čem je jiný, než za dřívějších garnitur.

Málo funkční stát, pro lobbisty příležitost a výzva.

Některé zájmové skupiny úspěšně přebírají agendu vlády, jak na to jdou a co to znamená pro veřejnou politiku.

Kde sedí reálná moc a vliv, aneb jak lobbuje oligarchie.

 

 

Lukáš Kraus – vedoucí analytického týmu Rekonstrukce státu

 

Lobbing je legitimní součástí politického rozhodování v demokratické zemi. Měl by však probíhat za jasných pravidel zakotvujících transparentnost lobbistických kontaktů. Připravovaný návrh zákona o lobbování by byl dobrým krokem, pokud by však neobsahoval významné výjimky z definice lobbovaných a lobbistů, které zásadně oslabují smysl a účel regulace.

 

 

Martin Orgoník – ředitel pro vnější vztahy a udržitelnost v T-Mobile

 

Česká republika v současné době nemá žádnou přímou legislativní regulaci lobbingu. Přitom lobbing je nejen už i u nás, ale i v zahraničí standardní veřejný nástroj public affairs, do kterého se zapojují různé oborové asociace, často nevládní organizace, také právníci, odborníci, experti či konzultanti i instituce za účelem prosazení zájmu veřejnosti. Evropským trendem je zavádět explicitní úpravu lobbingu. Je ale důležité, co je cílem této úpravy a jak se promítne do každodenního politického a legislativního fungování. Vidíme, že hlavní poptávka je po vyšší transparentnosti v legislativním procesu. To dává určitě smysl a ČR by mohla převzít v nějaké podobě bruselský registr transparentnosti. Je však samozřejmě na nás všech, abychom z lobbování i v očích veřejnosti normální, legitimní a pro demokratickou společnost zdravou činnost, ale k tomu bohužel zákon příliš nepřispěje.

18.45 – 19.30 hod. Moderovaná diskuse rozdělená do tematických bloků
19.30 - 20.00 hod.

Q&As

20.00 - 21.00 hod. Občerstvení a networking

 

           

 

Partnerem akce je T-Mobile Czech Republic.

                

Jak se na místo dostanete

Místo konání

Mandarin Oriental
Nebovidská 459/1
11800 Praha

Kontakt pro účastníky