Ať už zastupujete komerční či neziskový sektor, na tomto PR Worku si přijdete na své. V průběhu dne poradí odborníci z komerční sféry neziskovkám, jak dělat efektivní PR, naopak odborníci z neziskové sféry pak budou radit těm z komerční, jak dělat dobré CSR a zároveň jak poznat kvalitní neziskovku.

Pro koho je seminář určen:

a) marketingoví i PR specialisté a lidé zodpovědní za CSR ve firmách

b) pracovníci neziskových organizací, kteří se věnují interní a externí komunikací, PR, marketingu, ale i fundraseři, které zajímá pohled firem na dárcovství a přístup k CSR.

Cíl:

Přiblížit neziskovým organizacím, jak efektivně komunikovat své aktivity, vedle toho vzdělávat firmy v oblasti smysluplné podpory neziskového sektoru. Ideálním výsledkem pak mám být inspirace a vzájemné propojení neziskových organizací s komerčním sektorem s možností využití silných stránek obou stran a vybudování Vzájemné pomoci.

Program

9:00–9:15 hod. Registrace
9:15–10:00 hod. Název přednášky: Společenská odpovědnost prochází celou firmou aneb CSR by nemělo být pouze jednorázovou záležitostí

Přednášející: Pavel Heřmanský, PR manažer, a Pavla Zemanová, CSR koordinátorka z PwC ČR (PricewaterhouseCoopers)

Moderní pojetí CSR, nebo již spíše CR (Corporate Responsibility), vyžaduje zapojení celé firmy. Má-li totiž být odpovědná, musí být především odpovědné a udržitelné její podnikání. Cílem podnikání zůstává i v 21. století zisk a aktivity firemní odpovědnosti by v moderní odpovědné a udržitelné firmě měly mít nejen celospolečensky příznivý dopad, ale měly by i přispívat k ziskovosti. Na přednášce uvidíte praktický příklad, jak k aktivitám firemní odpovědnosti přistupuje PwC, jedna z největších poradenských firem na světě.
10:00–10:45 hod. Název přednášky: Partnerství s přidanou hodnotou

Přednášející: Terezie Sverdlinováředitelka Nadace Terezy Maxové dětem a Jindra Machačová, předsedkyně ING Bank Fondu NTMd a produktová specialistka ING Bank

Bylo kritériem ING Bank spolupracovat na CSR projektech se známou osobností? Nebo bylo přednější vybrat profesionální neziskový subjekt? Co hrálo pro založení dnes již 10-letého partnerství roli a jaká byla cesta vzájemné spolupráce? Jak lze spolupráce využít pro interní i externí komunikaci?
10:45–11:00 hod. Přestávka
11:00–11:45 hod. Název přednášky: Výmoly.cz a Miss Generali aneb Jak zapojit stakeholdery a zaměstnance do CSR

Přednášející: Jiří Cívka, tiskový mluvčí pojišťovny Generali, člen správní rady Nadace pojišťovny Generali, člen dozorčí rady Nadace GCP, člen výkonné rady Českého výboru pro UNICEF

Jiří Cívka představí hned dvě případové studie týkající se CSR. Projekt Výmoly.cz je zaměřen na specifické skupiny stakeholderů. Propojuje silničáře s motoristy a poutavou formou upozorňuje na rizikový stav našich silnic, který v konečném důsledku pomáhá řešit. Vedle toho prozradí více o Miss Generali, interním CSR projektu. Zaměstnanci šijí dětské panenky. Společně s veřejností volí tu nejhezčí, která se draží v rámci benefiční aukce panenek známých osobností pro UNICEF, na jehož konto putuje i celý výtěžek Miss Generali.
11:45–12:30 hod. Název přednášky: Značka Spolehlivá veřejně prospěšná organizace aneb jak prověřujeme neziskové organizace, a proč nemusíte mít obavy věnovat jim prostředky

Přednášející: Alena Sladká a Aleš Mrázek z Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)

Tajemnice AVPO ČR Alena Sladká spolu s analytikem a vedoucím hodnotitelem značky spolehlivosti Alešem Mrázkem představí proces, kterým zájemci o značku musí projít, i konkrétní přínosy, které značka spolehlivosti má pro neziskové organizace a především pro dárce. Zmíní také zahraniční zkušenosti, které AVPO ČR prostřednictvím značky přenáší do našeho prostředí.
12:30–13:15 hod. Oběd
13:15–14:00 hod. Název přednášky: Jak uspět v boji o přízeň aneb představení soutěže Žihadlo a úspěšných prací včetně rad a tipů, jak na kvalitní kampaň neziskové organizace

Přednášející: Karolína Fialová, projektová koordinátorka z Nadace Neziskovky.cz a jeden z porotců soutěže Žihadlo Marek Džiuba, kreativní ředitel Friends´ factory

Karolína Fialová představí soutěž Žihadlo roku, která již 9 let oceňuje veřejně prospěšné kampaně neziskových organizací. Společně s Markem Džiubou, který patří mezi porotce soutěže, pak na příkladech vítězných kampaní z minulých let ukáží, co musí neziskovky udělat, aby jejich reklamy byly úspěšné, a jakou roli v tom mohou sehrát spolupracující PR agentury.
14:00–14:45 hod. Název přednášky: Jak připravit úspěšný časopis PROPAMÁTKY a výroční zprávu neziskové organizace? Jak se to odráží/neodráží na získávání příznivců a podporovatelů?

Přednášející: Aleš Kozák, ředitel Institutu pro památky a kulturu, o.p.s. (dvojnásobný vítěz soutěže Zlatý středník 2014)

Aleš Kozák je ředitel neziskové organizace, která pomáhá šířit osvětu a příklady dobré praxe péče o památky v České republice, iniciátor soutěže veřejných sbírek MÁME VYBRÁNO a zakladatel sociálního podniku. Pomáhá současně zaměstnávat lidi, jenž se vzhledem ke své zdravotní situaci obtížněji uplatňují na trhu práce. Představí vznik oborového časopisu, který získal řadou ocenění a je jedním z nástrojů komunikace nejenom v oblasti CSR.
14:45–15:00 hod. Přestávka
15:00–15:30 hod. Název přednášky: Řízený cyklus práce s dárcem - od akvizice po pravidelné dárcovství vede dlouhá a soustavná práce, která přináší užitek dárci i obdarovanému.

Přednášející: Radana Koppová, ředitelka fundrasingu a komunikace Sdružení SOS dětských vesniček

Radana Koppová před vstupem do SOS dětských vesniček pracovala v komerčním prostředí marketingu globálních i lokálních značek téměř 20 let. V neziskové organizaci aplikovala marketingové a obchodní principy práce s dárci. Práce s dárci je podle ní především respektováním vzájemných potřeb, otevřenosti a budování partnerství.
15:30–16:00 hod. Název přednášky: Bezdomovci se ptají Kde domov můj, aneb i virální kampaň může být nástrojem propagace neziskové organizace

Přednášející: Aneta Stolzová, vedoucí externí a interní komunikace, Armáda spásy a David Suda, Creative Director, WMC|Grey

Od briefu po mediální dopad - jak probíhá pro-bono spolupráce reklamní agentury a neziskové organizace.
16:30–17:45 hod. Panelová diskuze
(Zdarma přístupná i pro veřejnost. Z důvodu kapacity mají přednost platící účastníci konference.)

Téma:
Jak si mohou být prospěšné neziskové organizace s komerční sférou?
Kde jsou slabé stránky neziskových organizací v PR a marketingu?
V čem tápou firmy, které zvažují podporu některé neziskové organizace?


Panelisté:
Aneta Stolzová, vedoucí externí a interní komunikace, Armáda spásy
Aleš Mrázek, odborný konzultant a analytik AVPO ČR
Aleš Kozák, ředitel Institutu pro památky a kulturu, o.p.s.
Jiří Cívka, tiskový mluvčí Generali Pojišťovna a.s.
Radana Koppová, ředitelka fundrasingu a komunikace Sdružení SOS dětských vesniček
Sandra Zouzalová, managing director Flagship Communications Ltd

Partnerem akce je:

MARKETHING

Kontakty pro návštěvníky

Místo konání

Palác YMCA, 5. patro
Na Poříčí 29
110 00 Praha 1