Oborová soutěž Mluvčí roku vyhodnocuje práci tiskových mluvčích, kteří vykonáváním profese přímo vytvářejí mediální obraz firem a institucí. Mluvčím roku je každoročně vyhlášen ten, jenž podle názoru odborných hodnotitelů nejvíce projevuje kvalitu své práce spojenou s etickými principy a standardy profese a přispívá k jejímu pozitivnímu vnímání širokou veřejností.

Kdo se přijde podělit o své znalosti a dovednosti

Tomáš Macků

External Affairs Director, Ipsos

Tomáš Macků se podílí na dlouhodobých rozvojových projektech s důrazem na implementaci výsledků z výzkumu do marketingových a komunikačních strategií, zodpovídá za public relations, komunikaci, za vztahy s významnými klienty a za partnerské spolupráce. V posledních letech se věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje. V oblasti výzkumu trhu a veřejného mínění pracuje více než 25 let, působil v mnoha výzkumných agenturách a od roku 2007 pracuje v Ipsosu. Působí v mnoha svazech, asociacích, profesních a odborných porotách vyhlašujících nejlepší produkty, služby a projekty.

 

Pavlína Kvapilová

Pavlína Kvapilová je dlouholetá televizní a rozhlasová moderátorka a manažerka. Působila jako ředitelka divize ČT Nová média, šéfovala také speciály ČT 24. Byla stálou zpravodajkou Českého rozhlasu v Bruselu v době našeho vstupu do EU. Vedla kurzy na Univerzitě Karlově i na Anglo-American University, často přednáší doma i v zahraničí. V současné době se věnuje hlavně vlastnímu společenskému multimediálnímu projektu Elegantní Česko. Kromě toho moderuje, konzultuje strategie na sociální sítě, produkuje firemní obsahové projekty a působí také jako lektorka.


Program galavečera

19.15 - 19.30 hod. Zahájení galavečera Mluvčí roku 2019

Pavlína Kvapilová, moderátorka, zakladatelka projektu Elegantní Česko

Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru PR Klubu, PR manager mBank

19.30 - 19.55 hod. Role a směřování public relations v České republice

Tomáš Macků, Research & Communication Director, IPSOS

 

Tomáš Macků představí výsledky aktuálního a exkluzivního průzkumu mezi tiskovými mluvčími a PR profesionály ve vedení českých firem. Dozvíme se, jak je public relations vnímáno odborníky a jaké je jeho zařazení v hierarchii firem. Průzkum se také zabývá problematikou externí spolupráce s PR agenturami či freelancery a řeší možná úskalí.

20.00 - 21.00 hod.

Slavnostní vyhlášení vítězů

Výroční cena Mluvčí roku 2019 bude udělena v těchto kategoriích:

 

  1. Nejlepší mluvčí veřejného sektoru
  2. Nejlepší mluvčí soukromého sektoru
  3. PR tým roku

 

Předávání ocenění je proloženo rozhovory s vítězi. Účastníci galavečeru budou také obeznámeni s profesním vývojem každého vítěze, který se opírá o mediální data zpracovaná společností Monitora. 

21.00 hod.  Neformální pokračování galavečera

Hodnocení mluvčích a PR týmů se skládá ze dvou částí a účastní se jich výlučně experti z oboru public relations, tiskoví mluvčí a novináři, což garantuje nestrannost a vyváženost vyhodnocení. V první části odborníci své kandidáty nominují a následně zvolí v druhém kole toho, kdo podle nich nejlépe splňuje kritéria pro udělení Ceny. Vítězové jsou vybráni na základě mediálních dat zpracovaných od společnosti Monitora a po zodpovězení doplňujících otázek ze strany poroty.

V letošním roce v porotě zasedlo celkem 23 odborníků a novinářů. Porota obdržela celkem 138 nominací, ze kterých v prvním kole vybrala 15 finalistů, tedy pět za každou kategorii.

 

Partneři akce

                  

                              

 

Kontakty pro návštěvníky

Místo konání

Galerie Kavárny Louvre
Národní 22
11000 Praha