Oborová soutěž vyhodnocuje práci tiskových mluvčích a PR týmů, kteří vykonáváním profese přímo vytvářejí mediální obraz firem a institucí. Mluvčím roku je každoročně vyhlášen ten, jenž podle názoru odborných hodnotitelů nejvíce projevuje kvalitu své práce spojenou s etickými principy a standardy profese a přispívá k jejímu pozitivnímu vnímání širokou veřejností. Hodnocení mluvčích se skládá ze dvou částí a účastní se jich výlučně experti z oboru public relations, tiskoví mluvčí a novináři, což garantuje nestrannost a vyváženost vyhodnocení. V první části odborníci své kandidáty nominují a následně vyberou ve dvou kolech toho, kdo podle nich nejlépe splňuje kritéria pro udělení Ceny. Výroční cena Mluvčí roku 2019 je udělována v těchto kategoriích:

Nejlepší mluvčí veřejného sektoru

Nejlepší mluvčí soukromého sektoru

PR tým roku

Podívejte se s námi, jak proběhlo předávání letošního ocenění Mluvčí roku 2020 vítězům ve videu.

Kompletní výsledky ocenění najdete na odkazu zde.

Kontakty pro návštěvníky

Místo konání

online prostředí
Praha

Kontakt pro účastníky