Nominace pro ocenění Mluvčí roku 2020 odstartovaly 8. června. Pokud patříte k pracovníkům v oblasti PR a komunikace, nominujte tiskové mluvčí a PR tým, jejichž práce si zaslouží pozornost.

Nominujte tiskové mluvčí a PR tým roku

Oborová soutěž vyhodnocuje práci tiskových mluvčích a PR týmů, kteří vykonáváním profese přímo vytvářejí mediální obraz firem a institucí. Mluvčím roku je každoročně vyhlášen ten, jenž podle názoru odborných hodnotitelů nejvíce projevuje kvalitu své práce spojenou s etickými principy a standardy profese a přispívá k jejímu pozitivnímu vnímání širokou veřejností. Hodnocení mluvčích se skládá ze dvou částí a účastní se jich výlučně experti z oboru public relations, tiskoví mluvčí a novináři, což garantuje nestrannost a vyváženost vyhodnocení. V první části odborníci své kandidáty nominují a následně vyberou ve dvou kolech toho, kdo podle nich nejlépe splňuje kritéria pro udělení Ceny. Výroční cena Mluvčí roku 2019 je udělována v těchto kategoriích:

Nejlepší mluvčí veřejného sektoru

Nejlepší mluvčí soukromého sektoru

PR tým roku

Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční na podzim tohoto roku v Galerii kavárny Louvre. O programu akce budete brzy informováni.

Kontakty pro návštěvníky

Místo konání

Galerie kavárny Louvre
Národní 22
11000 Praha