Mluvčí veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Měřítkem kvality úspěšné práce tiskového mluvčího je komplexní soubor dovedností, profesních hodnot a výsledků práce, které konvenují s jeho strategickou, reputační a komunikační činností pro firmu, veřejnou instituci či klienta. Efektivita jeho působení není měřena počtem mediálních výstupů, ale naplňováním vytyčených cílů.

 • Aktivně se podílí na definici komunikačních a PR potřeb organizace, pro kterou pracuje a spolunastavuje její celkovou komunikační a PR strategii
 • Naplňuje komunikační a PR cíle své organizace
 • Počet mediálních výstupů sám o sobě nesvědčí o kvalitě jeho práce (nejcitovanější neznamená nejlepší)
 • Proaktivně vyhledává komunikační příležitosti pro pozitivní profilování zadavatele, nastoluje témata, není pouze reaktivní
 • Úspěšně rozvíjí vztahy s médii, aktivně pracuje s mediální zpětnou vazbou a přijímá adekvátní řešení
 • Zvládá profesionální prezentaci informací (verbální/neverbální komunikace)
 • Kontinuálně rozvíjí své dovednosti a znalosti v rámci nových trendů a komunikačních postupů
 • Uplatňuje strategické myšlení
 • Komunikuje s rozmyslem, pohotově, asertivně a vstřícně
 • Pomáhá předcházet krizové komunikaci, zvládá její řešení
 • Perfektní timemanagement
 • Schopnost navazovat, budovat a udržovat vztahy s médii, v oblast PR atd.
 • Je reprezentativní osobností, která pozitivně ovlivňuje (interně/externě) své okolí
 • Zachovává a rozvíjí etické principy své profese
 • Zvládá stres a napětí (dokáže uklidnit lidi kolem sebe)
 • Je časově flexibilní
 • Má přehled o dění ve firmě, stejně jako v oboru působnosti 

PR tým roku

 • Podávaní jasných a pravdivých informací
 • Dostupnost pracovníků oddělení PR
 • Povědomí o práci novinářů v oddělení PR
 • Rychlost reakce a profesionalita
 • Znalosti / know how zaměstnanců