Poradní panel pomáhá s rozšířením aktivit PR Klubu

V polovině října se sešli zástupci výkonného výboru PR Klubu společně se členy nově ustaveného poradního panelu. Do něj byli přizváni bývalí členové vedení této organizace, stávající členové zastupující jednotlivce i agentury i příznivci-nečlenové. Zástupci výkonného výboru jim představili současnou situaci a směřování tohoto neziskového sdružení. Po podnětné několikahodinové diskusi vznikl základní rámec několika nových projektů, které by PR Klub mohl pro své členy v blízké budoucnosti realizovat. Na základě dohody na nich budou pracovat členové poradního panelu společně s vybranými členy výkonného výboru. U části z nich lze očekávat zohlednění již v první polovině nadcházejícího roku.

Kontakty pro návštěvníky

Kontakt pro účastníky