Již 17. června od 18 hodin proběhne výroční Shromáždění členů PR Klubu. Vyzýváme tak všechny členy PR Klubu k účasti.

Místo: Paralelní Polis, Dělnická 475, Praha 7 - Holešovice

Na programu je shrnutí činnosti PR Klubu za uplynulý rok, představení plánů na rok následující a volba členů do volených orgánůPřijímáme kandidatury do Výkonného výboru i do Revizní rady PR Klubu.

Detail navrhovaného programu:
1) schválení programu,
2) schválení jednacího řádu,
3) volba Volební komise,
4) zpráva o činnosti PR Klubu v předchozím období,
5) zpráva o hospodaření PR Klubu v předchozím období,
6) zpráva Revizní rady,
7) představení kandidátů a volba nových členů Výkonného výboru,
8) představení kandidátů a volba nových členů Revizní rady,
9) diskuse a různé,
10) schválení usnesení.

Více informací k voleným orgánům najdete ve stanovách.  

Přijímáme kandidatury do Výkonného výboru a Revizní rady

Chcete-li přispět k rozvoji PR Klubu a posouvat obor public relations dalším směrem, máte nyní možnost kandidovat do Výkonného výboru i Revizní rady. Budete se tak podílet na rozhodnutích týkajících se celé členské základny a jejího profesního růstu. 


Co Vás jako člena Výkonného výboru čeká?
- Zodpovědnost za přidělenou agendu a její kontinuální plnění.
- Pravidelná setkání min. 1x měsíčně na schůzích Výkonného výboru, kde můžete ovlivnit:

  • jakým směrem se bude PR Klub ubírat;
  • plánované aktivity, semináře, jejich témata a obsah;
  • schvalování členů;
  • kontrola činnosti exekutivy PR Klubu;
  • nastavování potenciální spolupráce;
  • reakce na podněty od členů;
  • a mnoho dalšího.

V čem spočívá role Revizní rady?
Revizní rada se schází ideálně 4x do roka, nejméně však 1x za rok a kontroluje účetnictví a hospodářskou činnost celé organizace. Dále vydává zprávu o hospodaření PR Klubu, která se předkládá členům na Shromáždění. 


Kandidatury do volených orgánů přijímáme do 5. června 2020 do 12 hod. elektronicky na reditelka@prklub.cz

 Kandidátský list

Co dělat v situaci, kdy se Shromáždění členů nemůžete zúčastnit?
Máte možnost dát jinému členovi PR Klubu k dispozici svou ověrenou plnou moc, aby Vás na Shromáždění členů zastoupil a mohl volit Vaším jménem. Vzor plné moci najdete níže. Vámi zvolený zmocnitel musí plnou moc přinést na Shromáždění členů. 

 Vzor plné moci

V případě jakýchkoliv dotazů pište na reditelka@prklub.cz nebo volejte na 777 955 918.

Kontakty pro návštěvníky

Místo konání

Paralelní Polis
Dělnická 475
17000 Praha 7 - Holešovice