Již 21. června od 17:30 se uskuteční výroční Shromáždění členů PR Klubu. Vyzýváme tak všechny členy PR Klubu k účasti.

Místo: Microsoft Teams

Na programu je shrnutí činnosti PR Klubu za uplynulý rok, představení plánů na rok následující a volba členů do volených orgánů. Kandidujte do Výkonného výboru, nebo do Revizní rady PR Klubu.

Detail navrhovaného programu:

 1. schválení programu
 2. doplnění a schválení jednacího řádu
  Návrh o doplnění jednacího řádu o 7. bod § 4 Hlasování:
  Výkonný výbor má právo rozhodnout, zda se Shromáždění členů uskuteční formou živého setkání, či on-line přenosu. V případě on-line přenosu bude hlasování uskutečněno prostřednictvím on-line aplikace, která umožní dodržení všech výše uvedených bodů.
 3. volba Volební komise
 4. zpráva o činnosti PR Klubu v předchozím období
 5. zpráva o hospodaření PR Klubu v předchozím období
 6. zpráva Revizní rady
 7. představení kandidátů a volba nových členů Výkonného výboru
 8. představení kandidátů a volba nových členů Revizní rady
 9. diskuse a různé
 10. schválení usnesení

Více informací k voleným orgánům najdete ve stanovách.  

Kandidujte do Výkonného výboru a Revizní rady

Chcete-li přispět k rozvoji PR Klubu a posouvat obor public relations dalším směrem, máte nyní možnost kandidovat do Výkonného výboru i Revizní rady. Budete se tak podílet na rozhodnutích týkajících se celé členské základny a jejího profesního růstu. 


Co Vás jako člena Výkonného výboru čeká?
- Zodpovědnost za přidělenou agendu a její kontinuální plnění.
- Pravidelná setkání min. 1x měsíčně na schůzích Výkonného výboru, kde můžete ovlivnit:

 • jakým směrem se bude PR Klub ubírat;
 • plánované aktivity, semináře, jejich témata a obsah;
 • schvalování členů;
 • kontrola činnosti exekutivy PR Klubu;
 • nastavování potenciální spolupráce;
 • reakce na podněty od členů;
 • a mnoho dalšího.

V čem spočívá role Revizní rady?
Revizní rada se schází ideálně 4x do roka, nejméně však 1x za rok a kontroluje účetnictví a hospodářskou činnost celé organizace. Dále vydává zprávu o hospodaření PR Klubu, která se předkládá členům na Shromáždění. 


Kandidatury můžete podat do 4. června 2021 do 12 hod. elektronicky na reditelka@prklub.cz

 Kandidátský list

Co dělat v situaci, kdy se Shromáždění členů nemůžete zúčastnit?
Máte možnost dát jinému členovi PR Klubu k dispozici svou ověrenou plnou moc, aby Vás na Shromáždění členů zastoupil a mohl volit Vaším jménem. Vzor plné moci najdete níže. Vámi zvolený zmocnitel musí plnou moc s předstihem doručit na e-mail reditelka@prklub.cz.

 Vzor plné moci

V případě jakýchkoliv dotazů pište na reditelka@prklub.cz nebo volejte na 777 955 918.

Kontakty pro návštěvníky

Místo konání

Microsoft Teams

Kontakt pro účastníky