Oborová soutěž vyhodnocuje práci tiskových mluvčích, kteří vykonáváním profese přímo vytvářejí mediální obraz firem a institucí. Mluvčím roku je každoročně vyhlášen ten, jenž podle názoru odborných hodnotitelů nejvíce projevuje kvalitu své práce spojenou s etickými principy a standardy profese a přispívá k jejímu pozitivnímu vnímání širokou veřejností. Hodnocení mluvčích se skládá ze dvou částí a účastní se jich výlučně experti z oboru public relations, tiskoví mluvčí a novináři, což garantuje nestrannost a vyváženost vyhodnocení. V první části odborníci své kandidáty nominují a následně vyberou v několika kolech toho, kdo podle nich nejlépe splňuje kritéria pro udělení Ceny. Výroční cena Mluvčí roku 2019 je udělována v těchto kategoriích:

Nejlepší mluvčí veřejného sektoru

Nejlepší mluvčí soukromého sektoru

PR tým roku


Soutěž pořádá PR Klub – sdružení profesionálů v oboru public relations – a navazuje tak na práci Českého klubu mluvčích, který od roku 2003 pořádal udílení profesní ceny Mluvčí roku ve spolupráci s Komorou Public relations.

■ ■ 

Historie soutěže Tiskový mluvčí roku sahá do roku 2003, kdy byla poprvé nejlepším tiskovým mluvčím vyhlášena Anna Veverková, bývalá mluvčí vlády České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Annu Veverkovou poté následovali Kateřina Beránková, Marek Zeman, Martin Krafl, Dita Fuchsová, Karel Hanzelka, Ondřej Kubala, Jiří Wolf a Ivo Mitáček. V loňském roce byla soutěž po sedmileté přestávce obnovena a Mluvčí roku 2018 byla vyhlášena Jitka Němečková z Plzeňského Prazdroje.

V této kategorii momentálně neprobíhá žádná událost.