Oborové ocenění Mluvčí roku vyhodnocuje práci tiskových mluvčích a PR týmů, kteří vykonáváním profese přímo vytvářejí mediální obraz firem a institucí. Mluvčím roku je každoročně vyhlášen ten, jenž podle názoru odborných hodnotitelů nejvíce projevuje kvalitu své práce spojenou s etickými principy a standardy profese a přispívá k jejímu pozitivnímu vnímání širokou veřejností. Hodnocení mluvčích se skládá ze dvou částí a účastní se jich výlučně experti z oboru public relations, tiskoví mluvčí a novináři, což garantuje nestrannost a vyváženost vyhodnocení. V první části odborníci své kandidáty nominují a následně vyberou ve dvou kolech toho, kdo podle nich nejlépe splňuje kritéria pro udělení Ceny. Výroční cena Mluvčí roku 2021 je udělována v těchto kategoriích:

Nejlepší mluvčí veřejného a neziskového sektoru

Nejlepší mluvčí soukromého sektoru

PR tým roku

Kreativní přístup v době pandemie

 

Porota nominované tiskové mluvčí a PR týmy posuzuje na základě stanovených kritérií výběru.

Nominace do letošního ročníku ocenění Mluvčí roku 2021 budou probíhat od 15. září do 12. října 2021.

Zde nominujte tiskové mluvčí a PR týmy, které dlouhodobě prokazují svou profesionalitu, odbornost v oboru PR i ve vztahu s médii a zároveň reprezentují své zaměstnavatele, jsou proaktivní či přichází i s originálními nápady.

Akci pořádá PR Klub – sdružení profesionálů v oboru public relations – a navazuje tak na práci Českého klubu mluvčích, který od roku 2003 pořádal udílení profesní ceny Mluvčí roku ve spolupráci s Komorou Public relations.

■ ■ ■

Historie ocenění Tiskový mluvčí roku sahá do roku 2003, kdy byla poprvé nejlepším tiskovým mluvčím vyhlášena Anna Veverková, bývalá mluvčí vlády České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Annu Veverkovou poté následovali Kateřina Beránková, Marek Zeman, Martin Krafl, Dita Fuchsová, Karel Hanzelka, Ondřej Kubala, Jiří Wolf a Ivo Mitáček. V roce 2018 byla soutěž po sedmileté přestávce obnovena.