Pozvánka na výroční Shromáždění členů PR Klubu

Datum vydání: 15. 5. 2019

PR Klub vyzývá všechny své členy k výročnímu shromáždění, které se bude konat 6. června od 18 hodin. 

Již 6. června od 18 hodin proběhne výroční Shromáždění členů PR Klubu. Vyzýváme tak všechny členy PR Klubu k účasti.

Místo: Art-n-Coffee (Pasáž České národní banky), Na Příkopě 860/24, Praha

Registrace na Shromáždění členů PR Klubu

Na programu je shrnutí činnosti PR Klubu za uplynulý rok, představení plánů na rok následující a volba členů do volených orgánůPřijímáme kandidatury do Výkonného výboru i do Revizní rady PR Klubu. Po skončení Shromáždění a volbě členů do volených orgánů proběhne první setkání Výkonného výboru, které bude veřejné.

Detail navrhovaného programu:
1) schválení programu,
2) schválení jednacího řádu,
3) volba Volební komise,
4) zpráva o činnosti PR Klubu v předchozím období,
5) zpráva o hospodaření PR Klubu v předchozím období,
6) zpráva Revizní rady,
7) představení kandidátů a volba nových členů Výkonného výboru,
8) představení kandidátů a volba nových členů Revizní rady,
9) diskuse a různé,
10) schválení usnesení.

Více informací k voleným orgánům najdete ve stanovách.  

Staňte se členem Výkonného výboru a podílejte se na rozhodnutích týkajících se celé členské základny a oboru public relations obecně. 

Co Vás jako člena Výkonného výboru čeká?
Pravidelná setkání min. 1x měsíčně na schůzích Výkonného výboru, kde můžete ovlivnit:

  • jakým směrem se bude PR Klub ubírat;
  • plánované aktivity, semináře, jejich témata a obsah;
  • schvalování členů;
  • kontrola činnosti exekutivy PR Klubu;
  • nastavování potenciální spolupráce;
  • reakce na podněty od členů;
  • a mnoho dalšího.

Členstvím ve Výkonném výboru máte jedinečnou možnost ovlivňovat dění v organizaci (jakým tématům se bude PR Klub věnovat), změnit věci, které se Vám doposud nelíbili, podílet se na kultivaci oboru public relations, poznávat nové zajímavé osobnosti, komentovat veřejné dění jako představitel uznávané profesní organizace, a další.

Kandidatury do volených orgánů přijímáme do 26. května 2019 na e-mailu reditelka@prklub.cz

Kandidátský list

Co dělat v situaci, kdy se Shromáždění členů nemůžete zúčastnit?
Máte možnost dát jinému členovi PR Klubu k dispozici svou ověrenou plnou moc, aby Vás na Shromáždění členů zastoupil a mohl volit Vaším jménem. Vzor plné moci najdete níže. Vámi zvolený zmocnitel musí plnou moc přinést na Shromáždění členů. 

Vzor plné moci

V případě jakýchkoliv dotazů pište na reditelka@prklub.cz nebo volejte na 777 661 910.