Jak vypsat tendr a připravit výběrové řízení tak, aby na obou stranách došlo k požadované spokojenosti a celý proces proběhl hladce? Jaké jsou nepsané zásady tendrování ve firmách a jak to funguje ve státní sféře? Přijďte na podvečerní diskuzi a zjistěte, jak nastavit úspěšnou spolupráci mezi zadavateli a agenturami.

Tuto akci pořádáme ve spolupráci s APRA a za mediální podpory Marketing&Media. 

Kdo se přijde podělit o své znalosti a dovednosti

Michal Vlasák

Michal Vlasák krátce pracoval jako novinář a od roku 2003 působí v PR agenturách, aktuálně jako jeden ze dvou ředitelů Havas PR Prague. Třetím rokem se jako člen Výkonné rady APRA věnuje problematice veřejných zakázek v komunikaci a osvětě státní správy v oblasti public relations. V letech 2009-2014 člen organizačního výboru konference PR Summit. Jako externí lektor přednáší o PR na VŠE a FSV UK. Dvojnásobný držitel České ceny za PR.

Ondrej Čurilla

Ondrej Čurilla je vedoucím advokátem největší české advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, kde se více než 10 let věnuje komplexnímu právnímu poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek, koncesí, projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP projektů) a obchodního práva. Ondrej Čurilla se podílel na realizaci řady pilotních či svým významem unikátních projektů veřejných nákupů, mj. také v oblasti ICT, PR a marketingu, pojištění, dopravy, energetiky, technologií a jiných. Ondrej se účastní také vzdělávacích akcí v oblasti zadávání veřejných zakázek jako přednášející a pravidelně přispívá do odborných publikací.

Václav Pavelka

Václav Pavelka je zakladatel a hlavní konzultant agentury Native PR, působí v oboru vztahů s veřejností od roku 1993. Je specialistou na tvorbu strategií, krizovou komunikaci a public affairs. Podílel se na většině klíčových projektů a kampaní realizovaných pro klienty agentury. V letech 1996–2011 byl členem Výkonné rady profesní asociace APRA, z toho čtyři roky jejím předsedou. V této roli významně přispíval k formování profesních a etických standardů oboru PR v České republice. Přes 20 let je také členem PR Klubu.

Gabriela Bechynská

Gabriela Bechynská má bohaté zkušenosti v oblasti public relations a government affairs. Dříve působila jako mluvčí a specialistka public relations v Grantové agentuře ČR. Čtrnáct let pracovala v PR agentuře Donath Business & Media a také dva roky zastávala pozici místopředsedkyně profesní organizace PR Klub. V současné době řídí externí a interní komunikaci ve firmě Mondelez, kde má na starost také budování vztahů se státní správou na celostátní i regionální úrovni.

Michal Vlasák

Michal Vlasák krátce pracoval jako novinář a od roku 2003 působí v PR agenturách, aktuálně jako jeden ze dvou ředitelů Havas PR Prague. Třetím rokem se jako člen Výkonné rady APRA věnuje problematice veřejných zakázek v komunikaci a osvětě státní správy v oblasti public relations. V letech 2009-2014 člen organizačního výboru konference PR Summit. Jako externí lektor přednáší o PR na VŠE a FSV UK. Dvojnásobný držitel České ceny za PR.

Ondrej Čurilla

Ondrej Čurilla je vedoucím advokátem největší české advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, kde se více než 10 let věnuje komplexnímu právnímu poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek, koncesí, projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP projektů) a obchodního práva. Ondrej Čurilla se podílel na realizaci řady pilotních či svým významem unikátních projektů veřejných nákupů, mj. také v oblasti ICT, PR a marketingu, pojištění, dopravy, energetiky, technologií a jiných. Ondrej se účastní také vzdělávacích akcí v oblasti zadávání veřejných zakázek jako přednášející a pravidelně přispívá do odborných publikací.

Václav Pavelka

Václav Pavelka je zakladatel a hlavní konzultant agentury Native PR, působí v oboru vztahů s veřejností od roku 1993. Je specialistou na tvorbu strategií, krizovou komunikaci a public affairs. Podílel se na většině klíčových projektů a kampaní realizovaných pro klienty agentury. V letech 1996–2011 byl členem Výkonné rady profesní asociace APRA, z toho čtyři roky jejím předsedou. V této roli významně přispíval k formování profesních a etických standardů oboru PR v České republice. Přes 20 let je také členem PR Klubu.

Gabriela Bechynská

Gabriela Bechynská má bohaté zkušenosti v oblasti public relations a government affairs. Dříve působila jako mluvčí a specialistka public relations v Grantové agentuře ČR. Čtrnáct let pracovala v PR agentuře Donath Business & Media a také dva roky zastávala pozici místopředsedkyně profesní organizace PR Klub. V současné době řídí externí a interní komunikaci ve firmě Mondelez, kde má na starost také budování vztahů se státní správou na celostátní i regionální úrovni.

Program:

Úvod: Férový tendr | Marek Hlavica, ředitel Asociace komunikačních agentur ČR, bývalý předseda Výkonného výboru PR Klubu

Jak získat tu nejlepší agenturu a toho nejlepšího klienta | Václav Pavelka, řídící partner, Native PR

Proč si někteří zadavatelé myslí, že čím více času do tendru investují, tím lepší bude výsledek? V čem se liší tendr na PR agenturu od nákupu linky na výrobu toaletního papíru? Co potvrzuje zkušenost více než 300 výběrových řízení?

Z pohledu komerčního zadavatele | Gabriela Bechynská, Corporate & Government Affairs Manager, CZ/SK & Hungary Mondelez Europe Services

Jak se ve velké firmě vybírají agentury?

PR agentury a veřejný sektor – v čem je problém Michal Vlasák, ředitel, Havas PR Prague

Proč veřejní zadavatelé tak málo investují do profesionální PR komunikace? Jak může pomoci metodika pro zadávání veřejných zakázek v komunikaci a čím je PR specifické? V čem vidí úskalí PR agentury?

Jak využít institutů zákona o zadávání veřejných zakázek k výběru kvalitního poskytovatele | Ondrej Čurilla, vedoucí advokát, Havel & Partners

Krátký příspěvek k možnostem postupu zadavatelů při snaze dobře a kvalitně zadat veřejné zakázky v oblasti komunikace.

Kontakty pro návštěvníky

Místo konání

Klub Marketing&Media
Františka Křížka 362/1
17000 Praha 7