Tisková/ý mluvčí, dodavatel dalších činností v oblasti PR a mediálního zastoupení města Humpolce (externí mediální poradce)

Datum vydání: 4. 1. 2024

Město Humpolec vypisuje výběrové řízení na pozici tisková/ý mluvčí, dodavatel dalších činností v oblasti PR a mediálního zastoupení města Humpolce (externí mediální poradce).

Město Humpolec hledá zkušeného jednotlivce v oblasti public & media relations s koncepčním myšlením a výbornými komunikačními a prezentačními schopnostmi. Výkon činnosti v rámci uvedené pozice bude prováděn na základě příkazní smlouvy, uzavřené na dobu neurčitou s oboustrannou tříměsíční výpovědní lhůtou. Místem výkonu činnosti bude město Humpolec a blízké okolí. Vykonávaná činnost se bude týkat území města Humpolce a jeho místních částí.

 

Náplň vykonávané činnosti

 • konzultační, poradenská a informační činnost v oblastech public relations (PR) a mediálního zastoupení pro
  potřeby města Humpolce ve spolupráci s vedením města
 • komplexní zajištění informačních, publicistických a tiskových vztahů
 • udržování stávajících kontaktů s novináři a získávání nových kontaktů na hromadné sdělovací prostředky
  (deníky, zpravodaje, televize, rádia, zpravodajské servery apod.)
 • budování vztahů s veřejností a péče o ně prostřednictvím dostupných nástrojů (zejm. tiskové zprávy na web
  města, příspěvky na sociálních sítích města a do Radničních listů)

 

Rozsah vykonávané činnosti

 • přibližně 150 až 175 hodin měsíčně

 

Honorář

 • s ohledem na kvalifikovanou činnost paušální odměna ve výši 60 000 – 70 000 Kč (podle konkrétních
  zkušeností), vyplácená na měsíční bázi; uvedená cena zahrnuje veškeré náklady spojené s výkonem činnosti

 

Zahájení vykonávané činnosti

 • předpoklad únor 2024

 

Více informací najdete zde.

Zadavatel Město Humpolec image/svg+xml
Kontaktní osoba Petr Machek
E-mail petr.machek@mesto-humpolec.cz