Michaela Pišiová je novou ředitelkou PR Klubu

Novou výkonnou ředitelkou PR Klubu se stala Michaela Pišiová, bývalá mluvčí Linky bezpečí. Na této pozici vystřídá od 1. srpna Lucii Mairychovou.

Michaela bude mít kromě řízení organizace na starosti přípravu vzdělávacích aktivit a networkových akcí. Věnovat se bude také práci s členskou základnou, sdružující profesionály z oboru public relations. „Mým hlavním cílem je pomáhat PR Klubu, aby co možná nejlépe naplňoval svou strategii propojovat, podporovat a rozšiřovat obzory všech PR profesionálů, kteří se chtějí zdokonalovat. Pracujeme proto na nových formátech vzdělávání a sdílení zkušeností a znalostí mezi našimi členy a příznivci,“ uvedla Pišiová, která spolupracuje na naplňování strategie společně s pětičlenným Výkonným výborem.

Těším se na spolupráci s Michaelou Pišiovou v roli výkonné ředitelky PR Klubu. Vedle proměny vzdělávacích aktivit ji čeká také práce na oborových soutěžích Zlatý středník a Mluvčí roku, které mají za cíl inspirovat tím nejlepším, co je v těchto oblastech v České republice k vidění,“ dodává Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru PR Klubu.

Kontakt pro média

Pavel Vlček,
předseda Výkonného výboru