O Zlatý středník bude letos bojovat 165 projektů

Jen těsně pod soutěžním rekordem 170 přihlášek z roku 2007 skončila letošní nominační část odborné soutěže Zlatý středník. Do jejího 16. ročníku se přihlásilo na 165 projektů. Nejvíce přihlášek se sešlo v kategorii hodnotící interní média.

Přestože i letošní ročník potvrdil dlouhodobý trend v nárůstu počtu přihlášek v on-line kategoriích, absolutní nominační prvenství si odnáší kategorie ‘Nejlepší B2E časopis a noviny’, kam firmy a instituce přihlásily 24  médií,” uvedl Petr Langer, předseda pořádajícího PR Klubu.

Druhý největší počet přihlášek se sešel v kategoriích „Nejlepší firemní katalog / profil / jednorázové médium”, „Nejlepší profil na sociálních sítích” a „Nejlepší B2C časopis a noviny”. Odborné poroty budou v těchto kategoriích hodnotit vždy 15 přihlášených profilů či médií. 

Zájem přihlašovatelů vzbudila i nová kategorie „Nejlepší obsahová strategie”, kde bude soutěžit 10 projektů. 

Nyní přišel čas hodnotitelů. Během března se sejde celkem sedm porot, které jednotlivě zhodnotí pozitiva i negativa všech médií a dají přihlašovatelům zpětnou vazbu a doporučení pro případná zlepšení. 

Už samotné detailní doporučení odborné poroty bývají hlavním důvodem přihlášek mnoha firem,” okomentoval důležitost názoru porotců Petr Langer. Výsledky bude PR Klub vyhlašovat ve čtvrtek 19. dubna 2018. 


O PR Klubu

Garantem a pořadatelem Zlatého středníku je oborová organizace PR Klub, která garantuje nezávislost celého klání. PR Klub je sdružením stovky profesionálů v oblasti PR a jeho cílem je podporovat profesní rozvoj členů i oboru. Pravidelně organizuje neformální setkání a vzdělávací akce určené k profesnímu rozvoji svých členů a zájemců o obor PR. PR Klub je jednou z nejstarších oborových profesních organizací, na trhu je již dvacet let. 

Kontakt

Adéla Ivan Jansová 
výkonná ředitelka PR Klubu
GSM: +420 736 201 254, e-mail: reditelka@prklub.cz
www.zlatystrednik.cz, www.prklub.cz

Kontakt pro média

Pavel Vlček,
předseda Výkonného výboru