Poslední týden na přihlášení do 16. ročníku

Jen do 15. února mají firmy, instituce a organizace čas na přihlášení svých médií do tradiční české soutěže Zlatý středník.

V letošním roce budou odborné poroty středníku hodnotit ty nejlepší weby, aplikace, nejrůznější firemní tituly i celkové strategie v celkem 17 kategoriích. 

Příjem přihlášek do aktuálního ročníku je v plném proudu.  Největší nárůst tradičně očekáváme s blížícím se datem uzávěrky. Loni za poslední tři dny před uzávěrkou přišlo celkem osmdesát sedm přihlášek,” poznamenal Petr Langer, předseda pořádajícího PR Klubu s tím, že kromě tradičních přihlašovatelů je mezi soutěžícími letos přihlášeno i 30 procent nových účastníků. 

Přihlášky i podrobnosti k jednotlivým kategoriím jsou k dispozici na webu soutěže www.zlatystrednik.cz.


O PR Klubu

Garantem a pořadatelem Zlatého středníku je oborová organizace PR Klub, která garantuje nezávislost celého klání. PR Klub je sdružením stovky profesionálů v oblasti PR a jeho cílem je podporovat profesní rozvoj členů i oboru. Pravidelně organizuje neformální setkání a vzdělávací akce určené k profesnímu rozvoji svých členů a zájemců o obor PR. PR Klub je jednou z nejstarších oborových profesních organizací, na trhu je již dvacet let. 

Kontakt

Adéla Ivan Jansová 
výkonná ředitelka PR Klubu
GSM: +420 736 201 254, e-mail: reditelka@prklub.cz
www.zlatystrednik.cz, www.prklub.cz

Kontakt pro média

Pavel Vlček,
předseda Výkonného výboru