PR Klub má nové vedení, předsedou je Pavel Vlček

Členové PR Klubu zvolili na každoročním shromáždění nové složení vedení této profesní organizace. V čele Výkonného výboru nově stanul Pavel Vlček, PR manažer a tiskový mluvčí mBank. Místopředsedou zůstává Jan Osúch, ředitel PR Dubaje pro střední a východní Evropu. Společně s nimi budou výbor řídit Jitka Housková, vedoucí integrované komunikace SAP v ČR a na Slovensku, Alžběta Fridrichová, ředitelka a spolumajitelka agentury ADison, a pětičlenný tým doplnil Martin Ayrer, koordinátor strategické komunikace Univerzity Karlovy a bývalý mluvčí vlády ČR.

Vážím si důvěry členů a vedení PR Klubu vnímám jako další profesní výzvu. Společně s výkonným výborem máme za cíl posunout PR Klub strategicky dál směrem k organizaci typu asociace sebevědomě hájící zájmy profesionálů v oblasti public relations. To především znamená poskytovat kvalitní informační servis, funkční zázemí a celkově atraktivní příležitosti k rozvoji znalostí a dovedností nejen v tradičních komunikačních disciplínách, ale také v oblastech, jako je například zákaznická zkušenost nebo HR marketing. Ty totiž neoddělitelně souvisí s tím, co PR umí nejlépe, a to s řízením vztahů a reputace,“ nastínil vizi dalšího rozvoje nový předseda PR Klubu Pavel Vlček, který v uplynulých 10 letech řídil komunikaci Citibank, Ministerstva průmyslu a obchodu a korporace Rosatom. Působil také jako vedoucí rubriky marketing v oborovém časopise Marketing a Media.

Jsem přesvědčený, že tradiční oborové sdružení jako je PR Klub je skvělou platformou a zdrojem pro aktivní sdílení „best practices“, benchmarků a přehledů o trendech týkajících se efektivních řešení. A to pro své členy a příznivce nejen z řad PR expertů, ale také profesionálů v oblasti managementu, marketingu, obchodu či personalistiky, kterým obor PR nabízí účinné techniky, nástroje a postupy pro efektivní dosahování cílů,“ dodal Vlček. 

Petr Langer, dosavadní předseda Výkonného výboru PR Klubu a manažer externí a interní komunikace společnosti Alensa, se rozhodl po pěti letech odejít z vedení organizace. Nově povede její Poradní panel. „Po pěti letech přišel čas na změnu. Vedení PR Klubu byla krásná, ale náročná práce. Nyní se chci více věnovat rodině a zamyslet se nad novou výzvou,” zmínil odstupující předseda Langer a dodal: „Jsem rád, že se podařilo PR Klub za uplynulé roky plně stabilizovat a stal se fungující, partnery respektovanou organizací, kterou může nové vedení dále rozvíjet”.


O PR Klubu

PR Klub je sdružením profesionálů v oblasti PR a jeho cílem je podporovat profesní rozvoj členů i oboru. Pravidelně organizuje neformální setkání a vzdělávací akce určené k profesnímu rozvoji svých členů a zájemců o obor public relations. PR Klub je jednou z nejstarších oborových profesních organizací, na trhu je již dvacet let.

Kontakt

Adéla Ivan Jansová
výkonná ředitelka PR Klubu
reditelka@prklub.cz
736 201 254

Kontakt pro média

Pavel Vlček,
předseda Výkonného výboru