Průzkum PR Klubu: Externí PR služby využívá polovina firem, chybí jim však od nich seniorní přístup

Polovina PR manažerů ve firmách využívá externí PR služby, nejčastěji jako svou podporu. U třetiny z nich se proto za poslední dva roky rozpočet na ně zvýšil. S poskytováním služeb je většina spokojena, často jim však u nich chybí proaktivní přístup, odbornost a kritizují také poměr cena výkon. To jsou výsledky třetí části průzkumu mapující „Postavení a směřování PR ve firmách“, který realizovala výzkumná agentura Ipsos v říjnu 2019 pro profesní organizaci PR Klub.

Nejčastějšími důvody PR manažerů ve firmách pro najímání externích PR služeb jsou podpora a úspora jejich času (62 procent), odbornost a poradenství (58 procent) a řešení nedostatečných interních zdrojů (50 procent). „O tom, že PR manažeři externí služby aktuálně pro svoji práci potřebují, svědčí také růst budgetů na ně určený. U třetiny z těch, kteří si dodavatele služeb Public Relations najímají, se za poslední dva roky rozpočet na ně zvýšil,“ říká Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru PR klubu.

A jak je to se spokojeností s využíváním externích PR služeb? Drtivá většina (87 procent) je spokojena, pětina PR manažerů je spokojena dokonce velmi. To je jednoduše vysvětlitelné tím, že agentury, se kterými zadavatelé nebyli spokojeni, už pro ně většinou nepracují. Na druhou stranu je aktuálně každý sedmý PR manažer, který si externí služby najímá, s jejich službami nespokojen. Respondentům v poskytování externích PR služeb často chybí proaktivní přístup, seniorita a odbornost, porozumění jednotlivým oborům a jejich tématům a vyváženost mezi výkonem a cenou služby.

Výsledky průzkumu PR Klubu „Postavení a směřování PR ve firmách“ jsou představovány v sérii po částech. Představeny už byly témata: PR a složení týmu ve struktuře firmy, obliba oboru a rozpočet na PR ve firmách. Poslední část se bude věnovat nejčastějším komplikacím pro PR a tomu, co nejvíce PR profesionály zajímá a co jim vadí na jejich práci.


Parametry průzkumu:
Sběr dat: září – říjen 2019
Metoda sběru: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)
Velikost firmy respondentů: do 50 zaměstnanců – 17 %; do 500 zaměstnanců – 36 %; více než 500 zaměstnanců – 46 %
Věk respondentů: 25 až 34 – 16 %; 34 až 44 – 52 %; 45 až 54 let – 25 %; 55 až 65 let – 8 %
Dotazník byl rozeslán na 452 kontaktů, response rate 23 %

O Ipsos:
Ipsos je výzkumnou technologickou a konzultační společností. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 90 zemích. Z Prahy řídí projekty po celém světě, sídlí zde Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre a vedení Ipsos Central Europe Cluster (ČR, SR, Maďarsko, Rakousko). Ipsos disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how divizí specializovaných na výzkumy značky a komunikace, mapování trhu a segmentaci, zákaznickou zkušenost a kvalitativní výzkum. Ipsos je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. Dlouhodobě se věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje. Je Partnerem PR Klubu pro výzkum trhu a veřejného mínění.
Více na www.ipsos.cz.

Kontakt pro média

Pavel Vlček,
předseda Výkonného výboru