Startuje 16. ročník Zlatého středníku. Nově hodnotí i obsahové strategie

Nejúspěšnější komunikační kampaně, firemní média nebo aplikace budou už po šestnácté hodnotit přední odborníci z řad PR agentur, tiskových mluvčích či zástupců médií. Prestižní soutěž organizovaná českým PR Klubem spustila přihlašování do dalšího ročníku. Vítěze oznámí v dubnu příštího roku.

Firmy, instituce a organizace mohou hlásit úspěšné kampaně nebo svá externí a interní média do odborné soutěže prostřednictvím webových stránek www.zlatystrednik.cz.

V uplynulém roce jsme hodnotili 159 přihlášených projektů, třetí nejvyšší počet v historii soutěže. Věřím, že letos toto číslo překonáme. Na hodnocení se opět budou podílet na čtyři desítky předních odborníků v oblasti komunikace,“ uvedl Petr Langer, předseda PR Klubu.

Zlatý středník letos nabízí 17 soutěžních kategorií. Novinkou je komplexní kategorie „Nejlepší obsahová strategie,“ která bude hodnotit efektivní propojení nejméně tří komunikačních kanálů. Proměnou prošlo také logo soutěže, které se po sedmi letech dočkalo nové verze. Autorka Dominika Mikolášová zůstala věrná zlaté barvě a připravila vizuál kombinující symbol středníku s názvem soutěže.  

Tradičním záměrem přihlašovatelů do Zlatého středníku není jen vítězství v dané kategorii, ale také získání cenné zpětné vazby a tipů na konkrétní zlepšení svých projektů. Každé přihlášené médium totiž obdrží detailní hodnotící list od odborné poroty, kterou letos posílí například mluvčí skupiny ČEZ Ladislav Kříž nebo nová ředitelka Asociace Public Relations Agentur Silvie Marhoulová. 

Přihlášky do 16. ročníku přijímá PR Klub do 15. února 2018. 


O PR Klubu

Garantem a pořadatelem Zlatého středníku je oborová organizace PR Klub, která garantuje nezávislost celého klání. PR Klub je sdružením stovky profesionálů v oblasti PR a jeho cílem je podporovat profesní rozvoj členů i oboru. Pravidelně organizuje neformální setkání a vzdělávací akce určené k profesnímu rozvoji svých členů a zájemců o obor PR. PR Klub je jednou z nejstarších oborových profesních organizací, na trhu je již devatenáct let.

Kontakt

Adéla Ivan Jansová 
výkonná ředitelka PR Klubu
GSM: +420 736 201 254, e-mail: reditelka@prklub.cz
www.zlatystrednik.cz, www.prklub.cz

Kontakt pro média

Pavel Vlček,
předseda Výkonného výboru