Vedoucí Centra komunikace s veřejností / Tiskový(á) mluvčí v Masarykově onkologickém ústavu

Datum vydání: 7. 5. 2023

Ředitel Masarykova onkologického ústavu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
vedoucího pracovního místa VEDOUCÍ CENTRA KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ /
TISKOVÝ(Á) MLUVČÍ.

Předpokládaná náplň práce:

 • role tiskové(ho) mluvčí, zajištění a řízení komunikace s médii,
 • vedení Centra komunikace s veřejností, jeho zaměstnanců a činností,
 • zpracování článků a tiskových zpráv,
 • monitoring médií, včetně sociálních medií, analýza informačních databází,
 • vedení a správa interních komunikačních kanálů sloužících k pravidelnému
  informování zaměstnanců a klientů,
 • spolupráce s vedením při tvorbě komunikační strategie,
 • koordinace zajištění tvorby propagačních a informačních materiálů, projektů a 
  kampaní (např. orientovaných na oblast prevence) a vyhodnocování jejich
  efektivity,
 • spolupráce s interními i externími subjekty v oblasti komunikace,
 • týdenní pracovní doba 40 hodin.

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (zaměření
  na komunikaci, marketing, sociální studia, žurnalistiku apod.),
 • min. 2 roky praxe na redaktorské pozici v hromadných sdělovacích prostředcích
  nebo v odborném tisku, event. na pozici tisková(ý) mluvčí, případně manažer(ka)
  marketingu (zkušenosti z oblasti zdravotnictví nebo akademického prostředí
  výhodou),
 • praxe ve vedoucí pozici výhodou.
  Požadované obecné předpoklady:
 • vynikající písemný a mluvený projev (správná výslovnost, spisovná čeština),
 • schopnost komunikovat v anglickém jazyce,
 • publicistické schopnosti a prezentační dovednosti,
 • samostatnost, kreativita, strategické myšlení,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • pokročilá znalost práce na PC a použití produktů Microsoft Office Word, Excel,
  PowerPoint apod.,
 • zkušenost s tvorbou obsahu (obsahový marketing, copywriting),
 • zkušenost s pořádáním událostí a veřejných akcí výhodou,
 • časová flexibilita.
  Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
 • návrh (vize) koncepce řízení a činnosti Centra komunikace s veřejností (CKV) s 
  výhledem na 2 roky (max. 2 strany A4 textu, možnost doplnit krátkou prezentací v 
  PowerPointu),
 • profesní životopis s přehledem praxe,
 • motivační dopis (max. 1 strana A4),
 • prosté kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů (s datem vystavení ne starším 3 měsíců),
 • čestné prohlášení a osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb. (povinné pro uchazeče narozené před datem 1.12.1971).

Nabízíme:

 • zaměstnání v prestižním zdravotnickém zařízení v Brně,
 • motivující platové podmínky v souladu s příslušnou legislativou - odměňování dle
  NV č. 341/2017 Sb. v platném znění, osobní ohodnocení, odměny – dle
  zkušeností a praxe,
 • široké spektrum benefitů - viz níže,
 • 5 týdnů dovolené + sick days,
 • nástup dle dohody (v případě nástupu v letních měsících respektujeme
  dlouhodobě naplánovanou dovolenou).
  Zaměstnanecké benefity:
  Příspěvky z Individuálního účtu FKSP, který činí až 16.800 Kč/rok (příspěvky na rekreaci,
  sport, wellness, kulturu, stravování atd.), zdravotní volno (sick day), zvýhodněné
  telefonní tarify a slevy u sítě našich smluvních partnerů (Datart, CK Alexandria, UniCredit
  Bank, Raiffeisenbank, Grand Optical, Wrangler, BRuNO family park a další).
  Další informace poskytne: Vedoucí Odboru Kanceláře ředitele: Mgr. Bc. David Gurník,
  tel.: 736 183 959, e-mail: david.gurnik@mou.cz.
  Uchazeči splňující podmínky a stanovené požadavky budou písemně pozváni k 
  výběrovému řízení, které se uskuteční po ukončení sběru přihlášek.
  Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 9. května 2023. Přihlášku lze odeslat
  elektronicky, prostřednictvím Odpovědního formuláře, který naleznete na
  www.mou.cz/kariera, popř. je možné zaslat přihlášku písemnou formou na adresu:


Masarykův onkologický ústav
Oddělení personální a mzdové
RNDr. Olga Jánská
Žlutý kopec 7
656 53 Brno
Písemné přihlášky označte: „VŘ Vedoucí CKV - TISKOVÝ MLUVČÍ MOÚ"

Zadavatel Masarykův onkologický ústav image/svg+xml
Kontaktní osoba Mgr. Bc. David Gurník
E-mail david.gurnik@mou.cz