Přijměte pozvání na slavnostní vyhlášení vítězů 19. ročníku soutěže Zlatý středník, které se uskuteční 2. září v Praze.

Objednejte si vstupenky na odkazu níže, a to i v případě, že máte vstup zdarma. Nárok na bezplatný vstup mají přihlašovatelé (v počtu odeslaných přihlášek), porotci a partneři soutěže. Placené vstupenky lze pořídit za 900 Kč na osobu.

Po dokončení objednávky obdržíte vstupenky s QR kódem, které Vám i Vašim kolegům zajistí vstup na akci, případně další pokyny k platbě. Po naplnění kapacity sálu bude možnost registrace zastavena.

Galavečer odstartujeme v 19 hodin v hotelu Vienna House Diplomat Prague v Praze. Dveře Vám budou otevřeny již od 18 hodin.

www.zlatystrednik.cz/galavecer

zdarma pro přihlašovatele v počtu odeslaných přihlášek do hlavní kategorie
zdarma pro porotce
900 Kč pro ostatní zájemce či nad rámec volných vstupenek

Pokud se chcete galavečera zúčastnit, klikněte výše na odkaz a vyplňte požadový počet vstupů do 19. srpna.


Bezpečnostní opatření

Z důvodu bezpečnosti akce je pro vstup na slavnostní vyhlášení nutné splnit jednu z následujících podmínek:

Prokázat se PCR testem:

  • na vlastní náklady absolvujete PCR test a při vstupu do sálu se prokážete dokladem o absolvování PCR testu s negativním výsledkem na přítomnost viru COVID-19, přičemž PCR test nesmí být starší 48 hodin,
  • antigenní test není akceptován.

Prokázat se certifikátem o očkování:

  • při vstupu se prokážete certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o ukončeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Prokázat se lékařským potvrzením:

  • při vstupu se prokážete lékařským potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19; od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a nemáte klinické příznaky onemocnění COVID-19.

Teprve na základě splnění jedné z výše uvedených podmínek nabyde vstupenka platnosti. Děkujeme, že respektujete zdraví nás všech.

Kontakty pro návštěvníky

Místo konání

Vienna House Diplomat Prague
Evropská 15
16100 Praha