PR Klub zavádí institucionální členství a slaví rekordní počet 571 přihlášek do Zlatého středníku

Členové PR Klubu na pravidelném shromáždění, které je nejvyšším orgánem této oborové organizace, podpořili současné složení Výkonného výboru a schválili nové typy členství a možnosti benefitů. Největší změnou je zavedení institucionálního členství pro firmy, organizace státní správy či neziskové organizace a také pro agentury a dále zvýhodnění pro rodiče na rodičovské dovolené. Pozitivní rozvoj PR Klubu dokládá počet členů, který se blíží 300, a úspěch jím pořádaných akcí, jako je Mluvčí roku nebo Zlatý středník, který v letošním jubilejním 20. ročníku přijal rekordních 571 přihlášek.

 

 

Pozici předsedy Výkonného výboru obhájil Pavel Vlček, PR Klub tak vede již od roku 2018. Je konzultantem v oblasti public affairs, komunikace a reputačního managementu. Místopředsedkyní byla již podruhé zvolena Patricie Šedivá, ředitelka komunikace skupiny Pale Fire Capital. Ve svých mandátech nadále pokračují Jana Pečenková, generální manažerka agentury Grayling, Kateřina Pavlíková, tisková mluvčí cestovní kanceláře Čedok, a Ladislav Kříž, manažer útvaru komunikace ve společnosti ČEZ.

Zásadní změnu, kterou PR Klub přináší, je zavedení institucionálního členství. Tím se otevírají dveře dalším zájemcům o aktivní zapojení se do organizace profesionálů v komunikaci a public relations z řad právnických osob. Mezi svými členy tak PR Klub nově přivítá sdružení, firmy, organizace státní a veřejné správy, neziskové a další spolky, společnosti či agentury poskytující služby v tomto oboru.

PR Klub je přirozenou platformou pro setkávání a vzájemnou inspiraci profesionálů z řad in-house ředitelů, manažerů či specialistů komunikace a vnějších vztahů a také kolegů z PR agentur a poradců v oblasti komunikace. A právě ještě intenzivnější vzájemné propojování a inspirace všech součástí naší komunity má za cíl otevření PR Klubu zájemcům z řad právnických osob, kteří po této možnosti dlouhodobě volali, avšak stanovy naší organizace bohužel jejich zapojení dosud neumožňovaly,“ vysvětluje Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru PR Klubu. 

A jeho slova doplňuje Patricie Šedivá, znovuzvolená místopředsedkyně Výkonného výboru: „Podle zprávy Revizní rady se PR Klubu daří nejlépe za poslední roky, členská základna kontinuálně roste a stoupá i počet oborových akcí, které PR Klub pořádá. Souvisí to i s tím, že se snažíme odborně, systematicky a konzistentně rozvíjet obor public relations ve všech jeho částech a úzce spolupracujeme s členskou základnou a dalšími odborníky, od nichž přicházejí velmi cenné podněty. Sdílení know-how a diskuse často přinášejí nejen reakce na krizové situace nebo aktuální dění, které v oboru rezonují, ale i změny ve směřování klubu. Velmi si také vážíme spolupráce s profesionály v našich řadách, těší nás i neutuchající zájem o účast v porotách prestižního oborového ocenění Zlatý středník, který PR Klub každoročně pořádá. Bez této spolupráce by PR Klub nebyl tam, kde je.“ 

A právě v rámci avizovaných změn vedení PR Klubu představilo tzv. rozšířené členství, které za zvýhodněných podmínek umožňuje účast na všech vzdělávacích akcích zdarma a zpřístupňuje jejich kompletní videozáznamy. „V rámci nových členských benefitů je kladen ještě větší důraz na komunitní podporu. Pomoci se tak dostane členům – rodičům na mateřské a rodičovské dovolené, kteří mohou čerpat až roční členství zcela zdarma, nebo členům v nepříznivé situaci,“ říká Michaela Pišiová, výkonná ředitelka PR Klubu. Vítanou novinkou je v neposlední řadě zavedení diskuzních klubů, které nabídnou nejen oborová témata s cílem věnovat se zajímavým fenoménům do hloubky. 

Během shromáždění členové ocenili nárůst členské základny, která v současnosti čítá 295 členů, a bezprecedentní zájem o oborová ocenění. Komunikační soutěž Zlatý středník letos zaznamenala rekordní počet přihlášek, a to v celkovém počtu 571. Profesní ocenění Mluvčí roku přitáhlo zájem i ze strany lídrů organizací, jejichž komunikátoři zvítězili. Vše navzdory ztíženým podmínkám v době pandemie, v prostorách hotelu Four Seasons.

 

Kontakt pro média

Pavel Vlček,
předseda Výkonného výboru