Průzkum PR Klubu: Téměř polovině PR odborníků ve firmách komplikuje práci nedostatečný počet lidí v interním týmu

Ve firmách spadá PR nejčastěji pod ředitele (73 %), méně často pak pod marketing (19 %). Ve dvou třetinách firem tvoří PR tým jeden až dva lidi, přičemž nedostatečný počet lidí v interním týmu komplikuje práci téměř polovině dotázaných. Přesto naprostá většina lidí (98 %), kteří pracují v PR, pracuje ve svém oboru ráda. To jsou výsledky první části série z průzkumu profesní organizace PR Klubu „Postavení a směřování PR ve firmách“, který pro ni letos v říjnu realizovala výzkumná agentura Ipsos.

Tři čtvrtiny PR odborníků patří ve firmách přímo pod jejich ředitele. Jedna pětina pak spadá pod marketing. Na opačném žebříčku je HR, pod nímž je pouhé jedno procento lidí z PR. „PR aktivity jsou vázané na strategii, rychlé rozhodování a schvalování vedení. Je u nich důležitá také včasnost reakcí, proto je zařazení přímo pod ředitele nejvhodnější,“ říká Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru PR klubu a doplňuje: „Naopak zařazení komunikace například pod HR je naštěstí spíše výjimkou, jež vychází ze snahy připojit externí komunikaci ke komunikaci se zaměstnanci, která je v některých firmách zařazena do HR.“

Průzkum Ipsosu dále zkoumal spokojenost se zařazením PR ve firmách. Téměř všichni, kdo spadají přímo pod ředitele, jsou se svým zařazením spokojeni. Ti, co spadají pod marketing, jsou se svým zařazením spokojeni méně (¾ z nich) a odpovídají, že více by jim vyhovovalo zařazení právě přímo pod ředitele.

Ve dvou třetinách firem se PR tým skládá z jednoho až dvou lidí. Více než třetina PR odborníků nemá žádného podřízeného. Dvě třetiny sice podřízené mají, ale téměř 80 procent z nich nejsou zcela přesvědčeni o vyhovujícím stavu. Každý druhý z nich uvedl, že by potřeboval alespoň o jednoho podřízeného více. Další třetina by dokonce uvítala alespoň dva podřízené navíc. Více než pět lidí v interním PR týmu má pouze 15 procent firem a přitom platí, že počet podřízených roste s velikostí firmy. Téměř polovina všech respondentů proto označila nedostatečný počet lidí v interním týmu za nejčastější komplikaci své práce. Přesto však z průzkumu vyplynulo, že drtivá většina PR profesionálů (98 %) má svoji práci ráda a naprostá většina z nich (93 %) plánuje v tomto oboru pracovat i za pět let.

Výsledky průzkumu PR Klubu „Postavení a směřování PR ve firmách“ budou představovány v sérii po částech. Další části se budou věnovat rozpočtu na komunikační projekty, využívání externích PR služeb, nejčastějším komplikacím pro PR a tomu, co nejvíce PR profesionály zajímá a co jim vadí na jejich práci.


 Parametry průzkumu:

  • Sběr dat: září 2019
  • Metoda sběru: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)
  • Velikost firmy respondentů: do 50 zaměstnanců – 17 %; do 500 zaměstnanců – 36 %; více než 500 zaměstnanců – 46 %
  • Věk respondentů: 25 až 34 – 16 %; 34 až 44 – 52 %; 45 až 54 let – 25 %; 55 až 65 let – 8 %
  • Dotazník byl rozeslán na 452 kontaktů, response rate 23 %

 O Ipsos:

Ipsos je výzkumnou technologickou a konzultační společností. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 90 zemích. Z Prahy řídí projekty po celém světě, sídlí zde Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre a vedení Ipsos Central Europe Cluster (ČR, SR, Maďarsko, Rakousko). Ipsos disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how divizí specializovaných na výzkumy značky a komunikace, mapování trhu a segmentaci, zákaznickou zkušenost a kvalitativní výzkum. Ipsos je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. Dlouhodobě se věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje. Je Partnerem PR Klubu pro výzkum trhu a veřejného mínění.

Více na www.ipsos.cz.

Kontakt pro média

Pavel Vlček,
předseda Výkonného výboru